An ninh quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô

              Sáng 27/4/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô tiến hành công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân huyện có đồng chí Vũ Văn Nam- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm sát. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện có đồng chí Ngô Tiến Đông- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cùng các Chấp hành viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Lô.  

 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô tiến hành công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-VKS ngày 26/3/201của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô, thời gian 01 tháng (Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2018). Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát đối với hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, hồ sơ thi hành án theo đơn yêu cầu, hồ sơ ủy thác thi hành án; việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng…

          Kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các mặt công tác và thủ tục giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự; hồ sơ thi hành án được thiết lập đầy đủ, tài liệu trong hồ sơ được đánh số bút lục và sắp xếp đúng trình tự theo quy định; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án đảm bảo đúng theo quy định; việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng an toàn đúng quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chấp hành viên và đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như không ghi đầy đủ thông tin trên bìa hồ sơ thi hành án, chưa ghi chính xác tên người phải thi hành án, vi phạm trong thông báo về thi hành án, trong việc lập hồ sơ thi hành án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Văn Nam- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô, Trưởng đoàn kiểm sát mong rằng trong thời gian tới Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế. Đồng chí đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô phối hợp tốt hơn nữa với Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự.

Đồng chí Ngô Tiến Đông- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện thay mặt lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô phát biểu tiếp thu Kết luận củaViện Kiểm sát nhân dân huyện, đồng chí cũng chỉ ra các nguyên nhân khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác thi hành án dân sự  trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật.

                                                                  Trịnh Hoàng Miên

                                                      Chuyên viên VKSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 28/04/2018