An ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Đạo làm dân vận trong đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018

          Sáng ngày 18/4/2018, Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Đạo đã huy động 80 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018 trên địa bàn, ra quân làm công tác dân vận, tu sửa đường làng, phát quang hành lang giao thông để giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn trên các tuyến đường.

          Theo kế hoạch đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018 tại xã Nhân Đạo diễn ra từ ngày 16/4 đến ngày 04/5/2018. Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời giúp cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân  tin tưởng giao phó. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã thường xuyên lồng ghép công tác dân vận trong chương trình huấn luyện, cũng như phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương triển khai hiệu quả công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Một số hình ảnh tại buổi công tác dân vận của BCHQS xã Nhân Đạo

 

 

 

 

          Sau 01 ngày làm việc nhiệt tình, 80 cán bộ chiến sỹ tham gia huấn luyện đã hoàn thành phát dọn cây cối, hành lang an toàn giao thông, tu sửa 2 tuyến đường, tổng chiều dài 4,5km. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình huấn luyện, dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng. Hoạt động ý nghĩa này ngoài việc tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ người dân ngay tại cộng đồng, còn góp phần tuyên truyền, vận động người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng DQTV xã; củng cố tình quân dân đoàn kết, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi trong huấn luyện, đồng thời giúp cho lực lượng DQTV xã Nhân Đạo hiểu biết, trau dồi và nắm rõ những kỹ năng trong công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Lệ Quyên - Hà Minh

Ngày đăng: 19/04/2018