Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Đồng Quế phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân.

           Những năm qua, Hội Nông dân xã Đồng Quế đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân của địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của xã nhà mang một diện mạo mới.

          Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, trực tiếp chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong xã, phong trào nông dân của xã đã từng bước phát triển có chiều sâu; công tác kiện toàn, củng cố các chi, tổ hội ở cơ sở có nhiều tiến bộ; sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hội bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân được nâng lên đáng kể và có những đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống của người nông dân.

           Xác định xây dựng hội là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hoạt động của hội nông dân cấp cơ sở. Hàng năm, đội ngũ cán bộ hội luôn được tham dự các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó đáp ứng nguồn lực chất lượng, điều hành hội hoạt động có lộ trình. Nâng cao vai trò của tổ chức hội trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo đảm quyền lợi cho từng hội viên, được Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đồng Quế quán triệt sâu sắc tới từng chi hội. Công tác phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay, Hội có 7 chi hội với 24 tổ hội. Trong nhiệm kỳ (2012-2018) đã kết nạp 243 hội viên, bình quân mỗi năm kết nạp trên 40 hội viên. Nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay lên 905 hội viên, đạt 71,5% so với hộ nông nghiệp. 100% hội viên đóng góp quỹ hội, quỹ hội viên giúp nhau làm kinh tế… từ đó động viên các hội viên làm kinh tế theo mô hình VAC, chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp với các giống cây, con phong phú, cho hiệu quả thiết thực.Hội viên Hội Nông dân xã Đồng Quế phát triển kinh tế  

          Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng đã cho thấy hiệu quả cao. Hội đã làm tốt vai trò là cầu nối đưa nông dân tiếp cận thông tin kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả. Cụ thể như Hội phối hợp tổ chức 132 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón... thu hút trên 7000 lượt hội viên tham gia, góp phần trang bị cho nông dân kiến thức KHKT, công nghệ mới để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. Các Chi hội nông dân tích cực tìm tòi nhiều hướng đi mới trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp nông dân phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế rỗ rệt. Hàng năm Hội tổ chức đăng ký, bình xét, tổng kết, biểu dương những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giỏi của nông dân trên địa bàn xã phát triển sâu rộng và đa dạng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình xây dựng và phát triển mô hình mới, trong đó mô hình kinh tế trang trại, gia trại phát triển nhanh, có nhiều mô hình cho thu nhập 200-500 triệu đồng/năm. Trong 5 năm qua, 100% Chi hội tổ chức phát động đăng kí thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; thu hút trên 4.400 lượt hội viên nông dân đăng ký, có trên 2.300 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp (chiếm 53%). Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, hiện còn 4% trên toàn xã.. Hội đã triển khai tốt việc xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân. Tổng số vốn huy động từ các nguồn lên tới 600 triệu đồng, giúp cho 20 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với ngân hàng CSXH huyện kí ủy thác tổng dư nợ 5,1 tỷ đồng cho 226 hộ vay phát triển kinh tế;  Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã cho trên 1000 lượt hộ vay phát triểm chăn nuôi, sản xuất kinh doanh với số dư nợ trên 23 tỷ đồng.

           Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng phát triển mạnh. Là một trong số 20 xã được tỉnh chỉ đạo làm điểm Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp, chỉ đạt 5/19 tiêu chí, sau 3 năm, xã Đồng Quế, đã đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2013. Cùng với Đảng bộ, chính quyền xã, Hội nông dân Đồng Quế tích cực vận động nông dân thi đua triển khai nhiều phong trào hiệu quả đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà: Tổ chức 56 cuộc tuyên truyền thu hút trên 3000 lượt người tham gia. Hội viên nông dân nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã nói chung đã hiến được 27.522 m­2  đất, đóng góp 62,09 tỷ đồng, tham gia 1500 ngày công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình trên địa bàn....

           Hàng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đồng Quế phát động hội viên đăng ký và thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, không sinh con thứ 3, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Qua phát động, 100% gia đình hội viên trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký không sinh con thứ 3, có trên 90% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa. Toàn xã có 7/7 thôn được công nhận thôn văn hóa tăng 40% so với năm 2012.

            Từ những kết quả đạt được đã khẳng định công tác Hội và phong trào nông dân xã Đồng quế có bước phát triển liên tục, rõ nét và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững chắc, vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nông dân tiếp tục được khẳng định. Góp phần vào công cuộc xây dựng xã Đồng Quế phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt.

           Trong thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân xã Đồng Quế không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng lực lượng nông dân có trình độ, năng lực tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, làm chủ nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Lệ Quyên

Trung tâm VH, TT, TT huyện

Ngày đăng: 06/04/2018