Tin kinh tế

Sông Lô tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ chiêm xuân 2018

           Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Sông lô, vụ chiêm xuân năm 2018 toàn huyện gieo trồng khoảng 4.302 ha. Trong đó diện tích lúa vụ chiêm xuân 2.900 ha (lúa xuân sớm 1.177ha, lúa xuân muộn 1.723ha), cây ngô 538 ha, lạc 500ha, cây rau màu các loại 364ha...Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Các địa phương trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ cây trồng, đảm bảo sản xuất vụ chiêm xuân đạt năng xuất cao. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân các xã, thị trấn đồng loạt xuống đồng chăm sóc, bón phân,tỉa, dặm lúa, làm cỏ, theo dõi bám sát tình hình sâu bệnh.

          Ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế ở từng địa phương. Sau thời gian gieo cấy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn bà con nông dâm tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật, điều tiết nước hợp lý; thường xuyên giữ nước từ 2 - 3cm; bón thúc kết hợp làm cỏ, sục bùn, phá váng làm cho mặt ruộng tơi xốp, thông thoáng, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển nhanh; lượng phân bón cân đối. Do được tiến hành gieo cấy đúng khung thời vụ, bón phân đúng quy trình kỹ thuật, đến thời điểm hiện tại, phần lớn diện tích lúa trên địa bàn sinh trưởng, phát triển tốt.

Bà con nông dân đang thăm đồng chăm sóc lúa xuân

          Để hạn chế tối đa tác hại do sâu bệnh gây ra, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn trang bị cho nông dân cách nhận biết và phòng trừ sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra thăm đồng theo dõi sự xuất hiện của sâu bệnh như sâu cuốn lá, bọ xít, đặc biệt là rầy nâu, rầy lưng trắng, cách phát hiện, bẫy chuột thủ công… Ðồng thời, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng loại, đúng cách, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Qua kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và BVTV, bệnh đạo ôn đã xuất hiện và gây bệnh cục bộ trên trà lúa xuân sớm, chủ yếu trên giống Xi23, nếp... tại xứ đồng Nỏi, thôn An Khang xã Yên Thạch, đồng Múc thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy. Nhân dân đã chủ động phòng trừ, hiện nay chưa phát hiện bệnh phát sinh gây hại mới. Trên trà lúa xuân muộn, bọ trĩ gây hại, chủ yếu tập trung ở các xã Lãng Công, Quang Yên, Đồng Quế...Các loại sâu đục thân, sâu cuốn lá gây hại rải rác, mật độ rầy thấp.

          Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện đã chủ động bố trí cán bộ, nhân viên bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh và sự sinh trưởng phát triển của cây trồng để kịp thời có biện pháp xử lý, không để tình trạng lây lan trên diện rộng, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời khuyến cáo bà con nhân dân: khi phát hiện bệnh đạo ôn trên cây lúa ngừng bón phân đạm, các loại phân bón lá, phun thuốc kích thích sinh trưởng; không để ruộng khô; phun các loại thuốc đặc hiệu theo đúng chỉ dẫn trên bao bì...Hướng dẫn bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các diện tích ngô, lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc phương Nam; nhổ vùi những cây lúa có triệu chứng bị bệnh, cấy dặm bằng cây lúa khỏe; chăm sóc để cây lúa mau chóng phục hồi bằng cách bón cân đối phân NPK, khi lúa chưa phục hồi, ra lá mới chỉ nên bón phân lân và Kali; khi phát hiện rầy lưng trắng có mật độ từ 3 con/dảnh trở lên, tiến hành phun ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu trừ rầy phù hợp với tuổi rầy, thời kỳ sinh trưởng của cây lúa...

          Gia đình bà Nguyễn Thị Thu, thôn Thống Nhất xã Lãng Công cho biết: Vụ chiêm xuân năm nay gia đình bà gieo cấy 5 sào lúa. Thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã và Trạm Trồng trọt và BVTV huyện bà thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các loại sâu bệnh để kịp thời phòng chống. Hiện nay, gia đình đang tiến hành tỉa, dặm cho diện tích lúa gieo xạ và bắt ốc non, ốc bươu vàng hại lúa.

          Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động, tích cực bám sát đồng ruộng, chăm sóc cây trồng đúng hướng dẫn của bà con nông dân, hiện nay cây lúa nói riêng và cây trồng vụ chiêm xuân nói chung trên địa bàn huyện Sông Lô đang sinh trưởng phát triển tốt hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 19/03/2018