Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký  hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có) theo mẫu;

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

- Chứng minh thư nhân dân (bản chứng thực);

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải nộp thêm các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản chứng thực);

- Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định phải nộp bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế

Lệ phí

Lệ phí cấp GCN ĐKKD lần đầu 30.000 đ/GCN

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”) 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục I-6)

(Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

 
Yêu cầu thực hiện

 - Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật/

- Là người không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

- Sử dụng không quá 10 lao động

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của nội dung đăng ký kinh doanh

- Nộp lệ phí theo quy định

(Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi bổ sung năm 2009.

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001

- Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc