Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Tờ khai thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản cam kết đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tài chính

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

- Mẫu III-16 thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh (Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010)
Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

 - Ghi vào sổ theo dõi

- Chấp nhận hoặc không chấp nhận

Căn cứ pháp lý

 - Luật doanh nghiệp năm 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001