Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Thi tuyển công chức cấp xã
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

 
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin thi tuyển công chức

+ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

+ Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung thi tuyển

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ

+ Giấy xác nhận nhân sự

+ Bản sao giấy khai sinh

+ 2 ảnh 4 x 6; 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Theo kế hoạch

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

  Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/TH (Quyết định số 3729/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn)

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn xin thi tuyển công chức

 

(Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2007/NĐ-CP)

 

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

  Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

  - Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 1998 và Pháp lệnh CBCC sửa đổi bổ sung năm 2003.

- Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

 - Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Thông tư 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP.

- Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP.

- Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2007/NĐ-CP

- Quyết định 3930/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

- Quyết định 3729/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.