Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tư pháp
Tên thủ tục
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc giấy tờ, văn bản song ngữ.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần);

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản dịch cần chứng thực chữ ký (kèm theo bản chính giấy tờ, văn bản yêu cầu dịch);

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực chữ ký bản dịch;

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Số lượng bản sao chứng thực theo yêu cầu

Thời hạn giải quyết

 - Trong buổi làm việc.

- Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức                   

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 5.000 đồng/trường hợp (Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc )

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 - Người dịch phải ký trước mặt công chức thực hiện việc chứng thực (Theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp).

 

- Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch căn cứ vào một trong những tiêu chuẩn:  Người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch (Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp).

- Người dịch phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (nơi thực hiện chứng thực) (Theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp)

Kết quả thực hiện

 Bản dịch đã được chứng thực

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc. chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; 

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số: 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007;

- Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thulệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh