Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tư pháp
Tên thủ tục
Cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết phiếu hẹn (nếu cần).

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy tờ phải xuất trình:

- Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

Trường hợp yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện thì bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu phải được chứng thực hợp lệ.

- Giấy ủy quyền  được chứng thực hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).

 Nếu người  được ủy  quyền     ông, bà,   cha,   mẹ, con,  vợ/chồng,  anh, chị,  em ruột của  người ủy  quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 -Trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

-Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)

 
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Lệ phí

 2.000 đồng/bản (Quy định tại Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản sao giấy tờ hộ tịch

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

- Chỉ thị số: 40/2006/CT-UBND tỉnh ngày 15/6/2006 về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.

- Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND, ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh