Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Công thương
Tên thủ tục
Cấp chứng chỉ quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch
Trình tự thực hiện

 Bước 1 - Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định

 

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3 - Công chức của UBND cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của Chủ đầu tư:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần thì nhận, viết giấy hẹn cho Chủ đầu tư (hoặc người Chủ đầu tư ủy quyền)

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ:

+ văn bản đề nghị cung cấp CCQH hoặc thông tin quy hoạch

+ Quyết định và bản vẽ quy hoạch địa điểm được duyệt hoặc một trong những giấy tờ về sử dụng đất hợp pháp (áp dụng đối với trường hợp không có quy hoạch địa điểm)

+ Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 (kèm theo File bản vẽ Autocad) do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện theo quy định (áp dụng đối với trường hợp các dự án đang sử dụng hoặc có thời gian quy hoạch địa điểm quá 12 tháng kể từ ngày địa điểm được phê duyệt)

+ Các giấy tờ liên quan (nếu có)

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Công thương 

 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương  

+ Cơ quan phối hợp: Không

Lệ phí

 200.000 đ/chứng chỉ

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 
Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch

Căn cứ pháp lý

 1. Luật  Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

2. Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng;

3. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của BXD về hướng dẫn lập và thẩm định, phê duyệt QHXD

4. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

5. Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HDND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

7. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

8. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm xây dựng công trình theo quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp