Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Công thương
Tên thủ tục
Giới thiệu địa điểm
Trình tự thực hiện

 Bước 1 - Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định

 

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3 - Công chức của UBND cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của Nhà đầu tư:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần thì nhận, viết giấy hẹn cho Chủ đầu tư (hoặc người Chủ đầu tư ủy quyền)

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 -  Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ:

 

+ Văn bản của Chủ đầu tư xin giới thiệu địa điểm.

+ Văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền.

+ Đề cương dự án ĐTXDCT được cấp có thẩm quyền chấp thuận (nếu có).

+ Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ VN 2000 (kèm theo đĩa CD ghi file bản vẽ định dạng AutoCad)

+ Bản đồ quy hoạch địa điểm tỷ lệ 1/500 do Đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có năng lực thực hiện có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Văn bản thỏa thuận về quy hoạch địa điểm của Sở Xây dựng (trừ các công trình thực hiện theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã không thuộc Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên theo phân cấp)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 + 03 ngày làm việc với khu vực đã có quy hoạch và bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phù hợp quy định.

 

+ 13 ngày làm việc với khu vực chưa có quy hoạch (Đã có bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500)

Khu vực chưa có khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, tùy theo tính chất và quy mô dự án nhưng thời gian khảo sát không quá 20 ngày làm việc (Không tính vào thời gian giải quyết lập hồ sơ địa điểm).

Trường hợp các địa điểm phải lấy ý kiến thống nhất với địa phương, thời gian lấy ý kiến thống nhất không tính vào thời gian nói trên.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 + Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND cấp huyện

 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã có liên quan

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Hồ sơ quy hoạch địa điểm được duyệt

Căn cứ pháp lý

 1. Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

2. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng;

3. Quyết định số 21/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về Quy cách thể hiện hồ sơ.

4. Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng.

5. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

7. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

8. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm xây dựng công trình theo quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp