Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Công thương
Tên thủ tục
Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè (tự viết)

2. Bản chính GPXD đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 100.000đồng/1 giấy phép (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy phép