Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Công thương
Tên thủ tục
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

 
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức             

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Công  - thương

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công - Thương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công: 50.000,đ/giấy phép (Thông tư 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của liên Bộ Tài chính - Thương mại)

 
Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương)
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy phép

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 40/2008/NĐ-CP, ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của liên Bộ Tài chính - Thương mại