Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Lao động thương binh và xã hội
Tên thủ tục
Đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2:  Gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã,

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.(trừ ngày lễ)

Bước 3: UBND xã tổng hợp, lập danh sách (danh sách phải được niêm yết công khai công khai tại địa phương).

 Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:  

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ

·          Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Công chức chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để thực hiện giải quyết chi trả đối tượng thông qua UBND cấp xã; 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí  

Kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng chính sách

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình  

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện  

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo  

+ Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập  

+ Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)  

+ Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động  

b) Số lượng hồ sơ     02      (bộ)

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng LĐ-TB&XH tính toán và lên phương án chi trả.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân                                                        

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:    

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động-TB&XH 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH  

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Yêu cầu thực hiện

 Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí Phụ lục III(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 

Kết quả thực hiện

 giấy chứng nhận                       

 

Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội