Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở ngoài huyện
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân hoặc người giám hộ có nhu cầu chuyển trường chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

 

Bước 2 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi học sinh chuyển đến .

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

 Bước 3:  Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng GD&ĐT nơi tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Giáo dục& Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký  (tự viết);

- Học bạ (bản chính);

- Bản sao bằng tốt nghiệp có chứng thực (nếu là học sinh THCS);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp (Đơn tuyển sinh vào lóp 1 đối với bậc tiểu học; lớp 6 đối với cấp THCS)

 - Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, huyện khác );

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

 -  Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, cấp huyệnkhác.

- Các giấy tờ liên quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Thời hạn giải quyết

 Trả ngay trong ngày làm việc.  

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không  

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo 

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 - Giấy giới thiệu chuyển trường ( đối với chuyển đi)

- Giấy tiếp nhận (đối với chuyển đến)

Căn cứ pháp lý

 - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 năm 2005 của Quốc hội; có hiệu lực ngày 01/01/2006;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/6/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông”.