Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS trường hợp nhận trực tiếp
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng  quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 - Đơn xin cấp bản sao (tự viết);

- Bản photo giấy chứng minh thư nhân dân;

- Lệ phí theo quy định và cước phí bưu điện;

- Ảnh 3 x 4 dán bằng.

Thời hạn giải quyết

 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở: 2000đ/bằng tốt nghiệp. (Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/6/2006 của Chính phủ v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007, của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v  Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao từ số gốc bằng tốt nghiệp THCS.

- Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.