Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.
        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp:
        + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
        + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.
        -Trường hợp cá nhân là người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và kèm theo chứng minh thư nhân dân của mình.

        - Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ xin cấp và nhận bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở qua đường bưu điện thì cá nhân phải trả lệ phí cước bưu điện cho cơ quan cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (tự viết);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản sao) hoặc các giấy tờ hợp lệ;
- Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện: 03 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ do bưu điện chuyển đến.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.          

Lệ phí

 3.000đ/1 bản sao.

(Theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

- Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
- Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
- Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

(Theo Thông tư 22/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Kết quả thực hiện

 Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (bản sao)

Căn cứ pháp lý

 - Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/6/2006, của Chính phủ v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007, của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
 - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
- Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sai, lệ phí chứng thực;
- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dânban hành kèm theo;

- Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên dịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.