Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ

 

 

 

 

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Email: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Ngọc Khang

Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.457

Email: khangnn@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/c: Triệu Văn Chúc

Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại:  0912998213

Email: chuctv@vinhphuc.gov.vn


II. ỦY VIÊN UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

1

Đặng Trung Thành

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0211.3638.450 

2

Kiều Việt Phong

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

0211.3644.966

3

Bùi Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

0211.3638 638

4

Nguyễn Đức Khang

Trưởng phòng TC-KH

0211.3638.468

5

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng KT-HT

0211.3638.467   

7

Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng Tư pháp

0211.3638.449

8

Trần Thái Mai

Trưởng phòng GD&ĐT

0211.3638.474

9

Vũ Văn Mạnh

Trưởng phòng Nội vụ

0211.3638.025

10

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng LĐTB&XH

0211.3638.455

11

Vũ Văn Học

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT

02113.638.451
 

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/05/2022