Giới thiệu

 
Giới thiệu

Địa lý

        Sông Lô là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc có 15.031,77ha diện tích đất tự nhiên và 104.429 nhân khẩu, có 42 Chi, Đảng bộ trực thuộc và 17 đơn vị hành chính. Địa giới huyện Sông Lô: phía Đông giáp huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, phía Bắc giáp huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Sông Lô có truyền thống cách mạng lâu đời, là mảnh đất có nhiều di tích lịch sử, tự hào về những tên làng, tên núi, tên sông đã đi vào lịch sử: Hồ Điển Triệt, Núi Sáng, Gềnh Khoan Bộ… Cùng với đó là những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc còn bảo tồn lưu giữ mãi đến nay trên miền đất sông núi bao bọc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô có tinh thần thượng võ, giàu lòng yêu nước, xây dựng nên truyền thống gắn bó lâu đời, có bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng, cùng với quân dân cả nước viết lên những bản hùng ca bất hủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô luôn tự hào về truyền thống cao đẹp đó.

 

Ngày đăng: 31/08/2017