Hệ thống chính trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016- 2021


              Trụ sở Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 
Đ/c: Đỗ Huy Chiến
UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại:
Địa chỉ Email: chiendh@vinhphuc.gov.vn

  

 

 

 

         


II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

 

STT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ban Kinh tế- Xã hội

Triệu Toàn Tăng

Trưởng ban

0949.047.779

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng ban

0974.995.376

2

Ban Pháp chế

Trần Văn Tuyên

Trưởng ban

0988.209.936

Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Trưởng ban

0985.214.484

 

II. CÁC TỔ ĐẠI BIỂU CỦA HĐND HUYỆN

 

1. Tổ đại biểu HĐND huyện số 01 gồm các xã: Cao Phong, Đồng Thịnh.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trịnh Thị Bình

UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Tổ trưởng

2

Lê Văn Sơn

HUV, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cao Phong

Tổ viên

3 Dương Trường Giang Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Tổ viên

4

Lộc Đức Chung

Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Thịnh

Tổ viên

 

2. Tổ đại biểu HĐND huyện số 02 gồm các xã: Đức Bác, Tứ Yên.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Huệ

HUV- Chủ tịch Hội LHPN huyện

Tổ trưởng

2

Lưu Thế Cửu

Bí thư Đảng ủy xã Đức Bác

Tổ viên

3

Đỗ Huy Chiến

UV BTV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tổ viên

4

Phan Kim Trọng

HUV- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Tổ viên

5

Lưu Thị Hường (Sư cô Thích Đàm Minh)

Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trụ trì chùa Sơn Long xã Tứ Yên

Tổ viên

 

3. Tổ đại biểu HĐND huyện số 03 gồm các xã: Yên Thạch, Như Thụy.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Duy Tiến

HUV- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tổ trưởng

2

Lê Hồng Tâm

Chủ tịch UBND xã Như Thụy

Tổ viên

3

Trần Văn Tuyên

UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tổ viên

4

Nguyễn Phú Hùng

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Ban KT- XH HĐND huyện

Tổ viên

 

4. Tổ đại biểu HĐND huyện số 04 gồm các xã: Tân Lập, Nhạo Sơn và Thị trấn Tam Sơn.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Đăng Tâm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tổ trưởng

2

Vũ Văn Thanh

Bí thư Đảng bộ xã TT Tam Sơn

Tổ viên

3

Trần Thái Mai

HUV- Trưởng phòng GD & ĐT huyện

Tổ viên

4

Lê Minh Đức

Nguyên Chủ tịch UBND xã Nhạo Sơn

Tổ viên

 

 

 

 

 

5Tổ đại biểu HĐND huyện số 05 gồm các xã: Phương Khoan, Đồng Quế.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Đức Dũng

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tổ trưởng

2

Nguyễn Văn Điểm

Bí thư Đảng bộ xã Đồng Quế

Tổ viên

3

Trần Công Ngôn

Phó BTTT HU- Chủ tịch HĐND huyện

Tổ viên

4

Nguyễn Ngọc Khang

UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ viên

5

Triệu Toàn Tăng

UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổ viên

 

6. Tổ đại biểu HĐND huyện số 06 gồm các xã: Lãng Công, Nhân Đạo.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Dương Văn Sản

HUV- Chủ tịch Hội nông dân huyện

Tổ trưởng

2

Nguyễn Chí Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Công

Tổ viên

3 Nguyễn Ngọc Thạch Phó ban Pháp chế HĐND huyện Tổ viên
       

 

 

 

 

 

7. Tổ đại biểu HĐND huyện số 07 gồm các xã: Hải Lựu, Đôn Nhân.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Cường

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tổ trưởng

2

Vũ Đình Tuyển

HUV- Trưởng Phòng Lao động TB&XH

Tổ viên

3

Vũ Mạnh Tuấn

HUV- Bí thư Huyện đoàn

Tổ viên

4

Nguyễn T.Thu Hương

Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện

Tổ viên

 

8. Tổ đại biểu HĐND huyện số 08 gồm các xã: Quang Yên, Bạch Lưu.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Ngọc Thanh

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Yên Thạch

Tổ trưởng

2

Nguyễn Văn Đang

Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu

Tổ viên

3

Đào Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch HĐND xã Quang Yên

Tổ viên

4

Vũ Văn Đoàn

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 06/04/2021
Các tin cùng chuyên mục