Thời sự tổng hợp

Nhạo Sơn chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập luôn được xã Nhạo Sơn quan tâm, tạo bước phát triển tích cực, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hiện nay, xã Nhạo Sơn có 11 chi hội khuyến học với 1.355 hội viên. Để phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào thực tế cuộc sống và hướng tới xây dựng xã hội học tập. Trong 5 năm qua, Hội đã tập trung chỉ đạo, củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, góp phần trong trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Công tác khuyến học nhiệm kỳ qua đã có những nét nổi bật, số gia đình hiếu học tăng lên, số học sinh giỏi ở các môn học đi thi đạt giải tăng cao, nhiều em đạt nhiều giải trong một năm học. Trường Mầm non, Tiểu học đã làm tốt công tác bán trú, chất lượng bữa ăn cho các cháu được đảm bảo. Số học sinh ở bán trú tại trường đạt cao. Công tác nâng cấp tu sửa các hạng mục của trường học được hội phụ huynh học sinh quan tâm và bàn bạc công khai. Môi trường, cảnh quan sư phạm trường tiểu học đảm bảo xanh, sạch, đẹp và Trường Mầm non, trường TH&THCS đạt chuẩn mức độ 1 về giáo dục.

Xác định vây dựng Gia đình hiếu học là nòng cốt trong công tác khuyến học, nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, tiền đề để khuyến học phát triển về số lượng và chất lượng. Đến nay, số gia đình hiếu học theo chỉ số mới là gia đình học tập có 681 gia đình, đạt 55,8% sộ hộ gia đình trong xã. Các gia đình hiếu học có sức lan tỏa, là tấm gương cho các gia đình khác noi theo điển hình như: Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận thôn Ngọc Đèn có 2 con trai đều thi đỗ các trường Đại học chính quy, ngoài giờ học khi về nhà các cháu giúp đỡ bố mẹ bán hàng; Gia đình ông Khổng Tiến Lân thôn Ngọc Sơn có 2 cháu nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và 2 cháu đều đỗ đại học, là điểm sáng trong xây dựng gia đình hiếu học tại địa phương.

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng dòng họ hiếu học, dòng họ học tập đã tạo sự lan toả sâu rộng và trở thành điểm sáng trong toàn xã. Dưới sự chỉ đạo của các cấp Hội Khuyến học, các dòng họ hiếu học là chỗ dựa, là nguồn động viên, tiếp sức cho các phong trào khuyến học ở cơ sở và là nét đẹp đặc trưng ở các thôn xóm trong đó có  dòng họ Cành 3 họ Lê thôn Lũng Gì và dòng họ Lê Ân hộ thôn Hưng Đạo đã và đang hoạt động rất hiệu quả.

Chi hội Khuyến học Cành 3 họ Lê thôn Lũng Gì được thành lập từ năm 2001 có 98 hộ tham gia và có 75 hộ đạt tiêu chí gia đình học tập, 12 hộ đạt gia đình học tập tiêu biểu. Các gia đình trong chi hội dòng họ đều nghiêm túc thực hiện đóng góp quỹ khuyến học, đến nay quỹ hội có trên 28 triệu đồng.

Chi hội khuyến học Họ Lê Ân hộ đi đến nay có 62 hội viên. Điểm nổi bật của chi hội là xây dựng quỹ. Hiện nay quỹ khuyến học của dòng họ có trên 115 triệu đồng. Với mức chi thưởng cho các cháu đỗ đại học, đỗ học sinh giỏi cấp tỉnh là 400.000đ/cháu. 95% số hộ trong dòng họ đạt tiêu chí gia đình hiếu học.

Công tác xây dựng Quỹ khuyến học được các cấp hội quan tâm, phát động bằng nhiều hình thức, đặc biệt từ nguồn xã hội hóa; nhằm khuyến khích sự vào cuộc của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp chăm lo cho công tác giáo dục của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tổng quỹ thu và vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn xã ủng hộ được trên 55 triệu đồng, Hội đã động viên, khen thưởng kịp thời các “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” và 1.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài...

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên trong nhiệm kỳ qua Hội khuyến học xã Nhạo Sơn liên tục được Hội khuyến học các cấp và UBND huyện Sông Lô khen thưởng. Đặc biệt năm 2017 chi hội Họ Lê Ân hộ thôn Hưng Đạo được Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng. Năm 2019 chi hội khuyến học Cành 3 họ Lê được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen là Dòng họ học tập tiêu biểu.

Thu Hà - Bích Ngọc

Ngày đăng: 14/09/2021