Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sông Lô đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thời gian này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cấp, các ngành và địa phương huyện Sông Lô thực hiện một cách tích cực. Việc đảm bảo tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại biểu mà sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội... Vì vậy, lựa chọn những ứng cử viên nữ có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

 

Uỷ ban MTTQ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

 

Công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Sông Lô quan tâm, nhất là công tác qui hoạch, lựa chọn, giới thiệu phụ nữ tham gia cấp ủy, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chính vì vậy, trong quá trình giới thiệu, lựa chọn ứng cử tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai trong số 67 ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử HĐND cấp huyện thì có tới 32 ứng viên nữ, chiếm tỷ lệ 47,8%. Ở các xã, thị trấn, tỷ lệ nữ được giới thiệu tham gia ứng cử cũng chiếm cơ bản gần 40%. Các ứng cử viên nữ đều có trình độ, phẩm chất tốt và được tín nhiệm cao. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ứng cử nhiệm kỳ này có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt về năng lực, trình độ, độ tuổi.

Hiến pháp năm 2013, Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới đưa ra chỉ tiêu: Phấn đấu tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt ít nhất 35%. Để thực hiện mục tiêu này, Ban thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã ban hành văn bản về lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn. Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện đã hướng dẫn, tích cực tham mưu, giới thiệu tạo nguồn cán bộ nữ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp theo các bước đã được quy định.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản về bầu cử cho cán bộ hội viên trong các cuộc sinh hoạt của hội và trong dịp gặp mặt kỷ niệm 8/3 vừa qua. Dù đặt ra yêu cầu đảm bảo tỷ lệ nữ, nhưng huyện Sông Lô cũng xác định số lượng phải đi đôi với chất lượng.

Để đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia tái cử, trước đó, huyện Sông Lô đã quan tâm xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực của cán bộ nữ về mọi mặt. Đồng thời thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tính liên tục, bền vững. 

Tại xã Lãng Công, trong tổng số 48 người được giới thiệu ứng cử HĐND xã có 20 người là nữ. Những nữ ứng cử viên này được lựa chọn từ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ ở thôn dân cư, đều có uy tín trong nhân dân.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động cho bầu cử Đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Với tỷ lệ đại biểu nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm khá cao sau hiệp thương lần hai, kỳ vọng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, số lượng và chất lượng của nữ đại biểu nhiệm kỳ tới trên địa bàn huyện Sông Lô sẽ đáp ứng được nguyện vọng, mong đợi của nhân dân.

Việc đảm bảo tỷ lệ, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là nữ cho thấy quyết tâm của huyện Sông Lô trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện nhà./.

Lệ Quyên- Hà Minh

Ngày đăng: 08/04/2021
Các tin cùng chuyên mục