Tin Văn hóa xã hội

Hội LHPN Phụ nữ Yên Thạch hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Vì vậy, thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Thạch đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để động viên, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; khẳng định vị thế của người phụ nữ hiện đại.

 

 

Tiết mục văn nghệ của chi hội phụ nữ thôn Sông Lô xã Yên Thạch trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, những năm qua Hội LHPN xã Yên Thạch đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, trách nhiệm của người phụ nữ trong việc tạo dựng môi trường lành mạnh. Vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương. Gắn việc tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;  và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Tuyên truyền cho hội viên phụ nữ thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Nhờ đó, hàng năm có trên 85% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em, đã có 100% hội viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết. Hội đã tổ chức tuyên truyền  thực hiện Đề án 279 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì thường xuyên10 địa chỉ tin cậy và đường dây nóng, CLB phụ nữ với pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.

Phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ, Hội đã thường xuyên quan tâm đến công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Chỉ đạo duy trì CLB gia đình hạnh phúc, CLB nuôi dạy con tốt, CLB văn hóa văn nghệ... Hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, chăm lo bảo vệ trẻ em và tổ chức biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu.

Hội đã thực hiện vận động hội viên phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình theo 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” và cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục duy trì, xây dựng mới mô hình “Đường hoa phụ nữ”, tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn. Qua tổ chức đánh giá đến nay có 92% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Cùng với tuyên truyền, vận động, Hội LHPN xã cũng thường xuyên chỉ đạo các chi hội triển khai sâu rộng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng tại địa phương; khuyến khích sự vào cuộc của cán bộ các chi hội để tạo gương sáng, động lực giúp hội viên, phụ nữ tự giác tham gia phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập gia đình. Hội LHPN xã đã tranh thủ vận động và kết nối nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, như: Tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; dạy nghề, tạo việc làm. Đặc biệt, hội chú trọng mở các lớp đào tạo, tín chấp nhận uỷ thác nguồn vốn, vận động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, tổ chức hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kết nối thương mại... Đến nay Hội đang quản lý 01 tổ vay vốn uỷ thác với Ngân hàng CSXH với số vốn trên 1,6 tỷ đồng cho 59 hộ vay. Ngân hàng NN& PTNT với số vốn là 65 tỷ cho 321 hộ vay. Hội thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ, hộ vay trả gốc, lãi đúng quy định, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó Hội còn tổ chức các hình thức tiết kiệm tại chi hội, đến nay có 1050/1050 hội viên tham gia tiết kiệm với số dư tiết kiệm trên 600 triệu đồng, giúp các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi xuất thấp để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó Hội còn thường xuyên vận động hội viên tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện; ủng xây dựng và sửa chữa nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 26 triệu đồng;tặng 20 xuất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 10 triệu đồng;tặng 5 xuất quà cho hộ gia đình chính sách với số tiền 2.5 triệu đồng; phát động đợt thi đua đặc biệt “Yêu thương và chia sẻ” hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đã vận động ủng hộ được 26 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội còn thường xuyên giúp nhau khi hội viên, chồng, con gặp bệnh hiểm nghèo đi viện, tai nạn rủi ro, qua đời để cùng gắn kết và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc của Hội đem lại hiệu quả thiết thực, nhận thức của chị em ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, nhiều chị em đã vận dụng kiến thức hiểu biết của mình vào việc nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bích Ngọc – Thu Hà

Ngày đăng: 05/04/2021
Các tin cùng chuyên mục