Hệ thống chính trị

Trạm Chăn nuôi và Thú y

 

- Số điện thoại: 0211.3636.265

- Địa chỉ Email: tramthuysonglovp@gmail.com

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

- Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương

- Phó Trạm trưởng phụ trách

- Số điện thoại: 0211.3636.265

 

 

- Đ/c: Đỗ Đức Tỉnh

- Phó Trạm trưởng

- Số điện thoại: 0211.3636.265

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

+ Tham mưu giúp chủ tịch UBND huyện, Chi cục trưởng trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Thú y, các văn bản các cấp có thẩm quyền về công tác Thú y theo quy định.

+ Quản lý, hướng dẫn hoạt động nhân viên Thú y cấp xã.

+ Tổ chức chẩn đoán, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác KDVCĐV& SPĐV và KTVSTY trên địa bàn

+ Quản lý thuốc Thú y, thức ăn chăn nuôi

+ Công tác tuyên truyền, tập huấn

+ Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND huyện, Chi cục Thú y giao. 

Ngày đăng: 20/04/2020
Các tin cùng chuyên mục