Hệ thống chính trị

Tòa án huyện

 

 

- Số điện thoại: 0211 3638 503

- Địa chỉ Email: songlo.vinhphuc@toaan.gov.vn

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

 

Đ/c: Trần Quốc Hồng

Chánh án Toà án

Số điện thoại: 0912.188.572

Địa chỉ Email:...............

 

Đ/c: Nguyễn Bình Thuận

Phó chánh án Toà án

Điện thoại: 0986.419.347

Địa chỉ Mail: binhthuantavt@gmail.com

 

Đ/c: Đỗ Thành Công

Phó chánh án Toà án

Điện thoại: 0988.164.289

Địa chỉ Mail: thanhcontavp@gmail.com

 

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng: 

Xét xử, giải quyết những vụ án hình sự; những vụ việc dân sự (bao gồm những yêu cầu và tranh chấp về dân sự; hôn nhân và gia đình; kinh doanh, thương mại; lao động); những vụ án hành chính; giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản hợp tác xã, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật (quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp; ra quyết định thi hành án hình sự; hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên; ra quyết định xoá án tích...).

2. Nhiệm vụ: 

          Tòa án nhân dân huyện Sông Lô có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày đăng: 19/03/2020
Các tin cùng chuyên mục