Hệ thống chính trị

Viện Kiểm sát

 

- Số điện thoại:0211.3638.003

- Địa chỉ Email: vkssonglo@yahoo.com.vn

 

I. Danh sách lãnh đạo cơ quan:

 

- Đ/c: Lê Chí Dũng

- Chức vụ: Viện trưởng

- Số điện thoại: 0211.3638.003

- Địa chỉ Email: vkssonglo@yahoo.com.vn

 

- Đ/c: Vũ Văn Nam

- Chức vụ: Viện phó

- Điện thoại: 0211.3638.002

- Địa chỉ Mail: 


II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Viện KSND huyện Sông Lô thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật trên địa bàn huyện Sông Lô.

- Trong phạm vi chức năng của mình Viện KSND  có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ chế độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo Pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

 - Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự.

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của toà án nhân dân.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra Viện KSND có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các  cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thống kê tội phạm, tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến.

Ngày đăng: 17/09/2019
Các tin cùng chuyên mục