Hệ thống chính trị

Công an huyện

- Số điện thoại: 0211 3.638 638

- Địa chỉ Email:…................

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Thượng tá Bùi Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

Số điện thoại: 0211 3.638 999

Địa chỉ Email:.....................

 

Đ/c: Thượng tá Trịnh Văn Hùng

Phó Trưởng Công an huyện

 

Địa chỉ Mail:…

 

Đ/c: Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

Đ/c: Thượng tá Đào Xuân Dương

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

Đ/c: Trung tá Dương Anh Văn

Phó trưởng Công an huyện

 

 

Địa chỉ Mail: 

 

Đ/c: Đại úy Hà Thị Thu Bình

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công an huyện Sông Lô chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Công an tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Ngày đăng: 24/01/2020
Các tin cùng chuyên mục