Hệ thống chính trị

Xã Quang Yên

             

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quang Yên

 

            I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ       

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1.Đ/c: Nguyễn Tiến Toàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0972.142.434
Địa chỉ Email: nguyentientoan74@gmail.com
 
2. Đ/c: Dương Văn Cương
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Số điện thoại: 0377.678.436
Địa chỉ Email: …………………
 
3. Đ/c: Dương Trường Giang
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0966759989
Địa chỉ Mail: giangdt@vinhphuc.gov.vn
 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 
1.Đ/c: Nguyễn Tiến Toàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0972.142.434
Địa chỉ Email: nguyentientoan74@gmail.com
 
2. Đ/c: Đào Thị Mai Huơng
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:  0943.313.816
Địa chỉ Mail: hoidongquangyen@gmail.com

 

* ỦY BAN NHÂN DÂN:

 
1. Đ/c: Dương Trường Giang
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0966759989
Địa chỉ Mail: giangdt@vinhphuc.gov.vn
 
2. Đ/c: Vi Đình Quang
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0976.582.048
Địa chỉ Mail: vidinhquangvp@gmail.com

 

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:


Quang Yên là xã miền núi nằm phía tây bắc huyện Sông Lô, là vùng miền núi bán sơn địa. Quang Yên có địa hình là một thung lũng hẹp nằm giữa hai dãy núi Sáng Sơn ở phía đông và núi Thét ở phía tây, với chiều dài 7 km theo hướng đường tỉnh lộ 307. Phía bắc giáp 3 xã của huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang là xã Phú Lương, Tam Đa, Lâm Xuyên; xuống phía nam giáp xã Lãng Công, huyện Sông Lô; phía tây giáp hai xã Hải Lựu, Bạch Lưu huyện Sông Lô. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 17.908 ha được chia thành 11 thôn dân cư với 2.322 hộ 9.564 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 438 hộ 1.939 khẩu.

Quang Yên là nơi diễn ra hội nghị Đảng bộ lần thứ nhất tỉnh Vĩnh Phúc (sát nhập Vĩnh Yên, Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện nay xã có một Đảng bộ với 385 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ (11 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an). Đồng bào các dân tộc trong xã luôn phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, nhân dân trong xã đã đóng góp sức người, sức của trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo, nhân dân luôn có ý thức chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Vì vậy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được đảm bảo, chỉ tiêu tuyển quân hàng năm luôn đạt 100% kế hoạch huyện giao.

Xã Quang Yên là một xã nghèo của tỉnh Vĩnh phúc, những năm qua Đảng bộ và nhân dân đã có nhiều nỗ lực với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và sự cần cù vượt khó của nhân dân bình quân thu nhập đầu người năm 2014 ước đạt 20.000.000 đồng/người/năm đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 33.150.000 đồng/người/năm.

Là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong xã, đến nay đã xây dựng được các thiết chế văn hóa đáng kể: Nhà văn hóa kiêm hội trường UBND xã, 11/11 thôn có nhà văn hóa, có 01 nhà văn hóa trọng điểm, 04 đình, 01 chùa, 01 đền; Trong đó có 02 di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh. Hoạt động văn hóa cộng đồng tại các thôn ngày càng được quan tâm, nhân dân tích cực tham gia, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt là việc phục dựng một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan như Lễ hội xuống đồng, hát Sịnh Ca.... Đến năm 2019 xã Quang Yên được công nhận là xã NTM. Hiện nay đang tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu/.

Ngày đăng: 22/05/2022
Các tin cùng chuyên mục