Hệ thống chính trị

Xã Lãng Công

 

 

 

Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Lãng Công

           

                I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

* ĐẢNG ỦY:

 

 

Đ/c: Nguyễn Kim Tuyến

Bí thư Đảng ủy Xã

Số điện thoại: 0985 897 151

Địa chỉ Email: nguyenkimtuyen64@gmail.com

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Đăng

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã  

Điện thoại: 0984.999.799 

Địa chỉ Mail:dangmttq@gmail.com

  

 

Đ/c: Vũ Kim Thạch

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0988.701.375

Địa chỉ Mail:congtytrunghuong111@gmail.com

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Kim Tuyến

Bí thư Đảng ủy Xã

Số điện thoại: 0985 897 151

Địa chỉ Email: nguyenkimtuyen64@gmail.com

 

  

 

   Ông: Trần Đăng Khoa

Phó Chủ tịch HĐND xã   

Điện thoại:  0984.323.525

Địa chỉ Mail: khoadangtran@gmail.com

  

* ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

 

  Ông: Vũ Kim Thạch

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0988.701.375

Địa chỉ Mail: 

congtytrunghuong111@gmail.com


 

 

Ông: Lê Hồng Công

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại:  0987.074.345

Địa chỉ Mail: lehongcong71@gmail.com 

 

 

             II. GIỚITHIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

             Lãng Công là một xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Sông Lô nằm cách trung tâm huyện khoảng 9km. Toàn xã có 1675 hộ với 6905 khẩu được phân bố thành 10 thôn dân cư. Xã có 2 dân tộc sinh sống lâu đời là người Kinh và người Dao, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Một bộ phận các hộ làm ăn buôn bán dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp.

Nhân dân trong xã Lãng Công cần cù sáng tạo đã biết áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất và chăn nuôi. Nhờ đó năng xuất chất lượng cây trồng ngày càng được nâng lên.

Dưới sự lãnh đạo của đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền địa phương nhân dân trong xã luôn đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực cùng nhau chung sức xây dựng xã Lãng Công đạt 19/19 tiêu chí chở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 4%; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt trên 80%; gữ vững danh hiệu 7 thôn văn hoá cấp tỉnh; 3 cấp học trong xã từ mầm non đến trung học cơ sở phấn đấu đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ II. Đảng bộ xã Lãng Công 16 lần đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

 

Ngày đăng: 05/10/2015
Các tin cùng chuyên mục