Hệ thống chính trị

Xã Tân Lập

             - Số điện thoại: 0211.3830.500

           - Địa chỉ email: tanlap@vinhphuc.gov.vn

 

           I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

            * ĐẢNG ỦY:

1.Đ/c: Trần Thị Hải Yến

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã 

Điện thoại: 0396.170.346 

Địa chỉ Mail: 

 

2. Đ/c: Trần Văn Minh

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã  

Điện thoại: 0392.662.388 

Địa chỉ Mail: minhhanhsonglo@gmail.com

 

2. Đ/c: Lê Trọng Tài

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0986.106.874 

Địa chỉ Mail: taitanlapvp@gmail.com

  

             * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1.Đ/c: Trần Thị Hải Yến

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0396.170.346 

Địa chỉ Mail: 

 

2.Đ/c: Khổng Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại:  0982.511.236

Địa chỉ Mail: khongtuanNDTLSL@gmail.com

 

                * UỶ BAN NHÂN DÂN:

1. Đ/c: Lê Trọng Tài

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0986.106.874 

Địa chỉ Mail: taitanlapvp@gmail.com

 

2.Đ/c: Nguyễn Đăng Lượng

Phó Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0385.926.586

Địa chỉ Mail: dangluongDCtanlap@gmail.com

 

           II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

 

Tân Lập là xã miền núi, nằm ở phía đông của huyện Sông Lô, có vị trí địa lý rất thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Phía tây giáp xã Nhạo Sơn và thị trấn Tam Sơn; phía nam giáp xã Yên Thạch và xã Như Thụy; phía bắc giáp xã Đồng Quế; phía nam giáp xã Vân Trục, Thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Hòa- huyện Lập Thạch.

Có tổng diện tích tự nhiên 723,87ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm 48,87ha. Toàn xã có 1.688 hộ với 6.329 khẩu trong đó hộ nghèo  30 hộ, chiếm tỷ lệ 1,77%; hộ cận nghèo 83 hộ chiếm tỷ lệ 4,79 %.

Quá trình thành lập: Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, địa phận xã Tân Lập ngày nay gồm 3 làng, 2 làng Cẩm Bình và Thuỵ Điền, tổng đạo kỷ và làng Vân Nhưng, tổng Tử Du. Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ chủ trương xoá bỏ cấp tổng thành lập cấp xã, nhiều xã mới ra đời. Lúc này làng Vân Nhưng thuộc xã Quang Trung, Làng Thuỵ Điền thuộc xã Như Thuỵ, làng Cẩm Bình thuộc xã Liên Sơn. Tháng 10 năm 1954 theo quyết định của cấp trên, xã Tân lập được thành lập gồm các làng: Vân nhưng, Cẩm Bình, Thuỵ Điền. Địa danh và địa giới hành chính xã Tân Lập được giữ ổn định cho đến nay.

 Đảng bộ xã có 301 đảng viên sinh hoạt ở 11 Chi bộ; có 6 thôn dân cư. Đảng bộ xã liên tục 27 năm liền được cấp trên công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, với truyền thống đó cùng với sự cố gắng không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đời sông của nhân dân ngày càng được nâng lên, hệ thống chính trị luôn ổn định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững.

Trong những năm qua Tân Lập luôn được sự quan tâm của Huyện ủy- UBND huyện Sông Lô, xã Tân Lập đã được đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như: Điện, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đến nay đang phát huy có hiệu quả; trong đó: Trạm y tế và 3 nhà trường đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Ngày đăng: 12/08/2021
Các tin cùng chuyên mục