Hệ thống chính trị

Xã Tứ Yên

Giới thiệu

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tứ Yên

 

                  I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  

 

             * ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Vũ Đình Tuyển
Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:  0986913297
Địa chỉ Mail: danguytuyen.vp@gmail.com
 
2. Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
Điện thoại: 0987.463.113  
Địa chỉ Mail: danguytuyen.vp@gmail.com 
 
3. Đ/c: Trần Quang Sỹ   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0978.701.970
Địa chỉ Mail:…..……………

 

             * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:  0912.960.506
Địa chỉ Mail: danguytuyen.vp@gmail.com 
 
2. Đ/c: Nguyễn Quang Hồng
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0986 430 883 
Địa chỉ Mail:………………….

 

 * ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Trần Quang Sỹ   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0978.701.970
Địa chỉ Mail:…..………………….. 
 
2. Đ/c: Dương Tiến Liên
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0978.14.956 
Địa chỉ Mail:…..…………………..

       

          * GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

 

Tứ Yên là một xã nằm ở ven sông phía Nam huyện Sông Lô, tổng diện tích tự nhiên là 625,36 ha. Có 07 thôn dân cư với 1.301 hộ = 5.780 khẩu. Đảng bộ xã có 10 Chi bộ trong đó: 07 chi bộ nông thôn; 02 chi bộ trường học; 01 chi bộ công xã. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 344 Đảng viên (trong đó dự bị 10 đ/c). Nhân dân trong xã thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp chăn nuôi và dịch vụ,  đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị cơ bản ổn định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, phát huy được vai trò lãnh đạo tập thể và trách nhiệm của cá nhân phụ trách trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế- xã hội- An ninh quốc phòng.

Về lịch sử văn hoá: xã có 01 đình Đình Yên Lập và 01 chùa Sơn Long và khu di tích hồ điển triệt được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2004 và năm 2019.

Về truyền thống dựng và giữ nước: Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân xã Tứ Yên đã thực hiện tốt khẩu hiệu  ”Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” Tất cho tuyền tuyến” trong các cuộc khỏng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã đã có 88 liệt sỹ- Trong đó liệt sỹ chống Pháp 19; Liệt sỹ chống Mỹ 59; Liệt sỹ bảo vệ biên giới Tây nam và biên giới phía Bắc 10; Thương binh 44; Bệnh binh 21; Bà mẹ Việt nam anh hùng 09.

Về điều kiện phát triển Kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 328,8 ha- Trong đó: Diện tích 01 vụ lúa: 80 ha; 02 vụ lúa: 142,8 ha; Diện tích trồng màu: 106 ha. Cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi luôn được phát triển về cây giống, con giống từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Về văn hoá- xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm đi rõ rệt; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi , tỷ lệ GĐVH- thôn văn hoá đều tăng; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác thông tin tuyên truyền được đảm bảo. Quản lý nhà nước về văn hoá thường xuyên được quan tâm, sự nghiệp giáo dục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng cao. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, cơ sở vật chất được nâng lên, không có dịch bệnh xảy ra.

Về An ninh- trật tự: Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định; phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ- TTAT XH trên địa bàn xã dần ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - Xã hội ở địa phương.

Về công tác quốc phòng:  Ban chỉ huy Quân sự xã đã làm tốt công tác quản lý nguồn dự bị- động viên và thực hiện tốt chính sách hậu phương- Quân đội, huấn luyện dân quân, tuyển gọi công dân nhập ngũ- Phối kết hợp với lực lượng Công an xã làm tốt công tác giữ gìn ANTT- TTAT XH địa phương./.

Ngày đăng: 22/04/2022
Các tin cùng chuyên mục