Hệ thống chính trị

Xã Cao Phong

Giới thiệu

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cao Phong

 

 

 

                I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c:  Lê Văn Sơn
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0979 127 757
Địa chỉ Email: 
 
2. Đ/c: Trịnh Tuấn Anh
Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:
Địa chỉ Mail: 
 
3. Đ/c: Kiều Văn Khiển
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
Điện thoại: 0985.104.161
Địa chỉ Mail: 

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Lê Văn Sơn
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0985.104.161
Địa chỉ Email: 
 
 
2. Đ/c: Khổng Bình Dương
Phó Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại:0966219519
Địa chỉ Email:
  
 

* ỦY BAN NHÂN DÂN: 

 

1. Đ/c: Trịnh Tuấn Anh
Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0979 127 757 
Địa chỉ Mail: 
 
2. Đ/c: Khổng Văn Đông
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 098 8753 193
Địa chỉ Mail: 
 
3. Đ/c: Khổng Thị Thanh Hằng
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0974187388
Địa chỉ Mail:
 
 

 

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

Cao Phong là xã ở phía nam huyện Sông Lô có diện tích tự nhiên là 707,99 ha. Trong đó đất nông nghiệp 406,11 ha chiếm 57,36%; đất phi nông nghiệp là 292,04 ha chiếm 41,25 %

Đảng bộ có 356 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trong đó có 13 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ cơ quan và 01 chi bộ quân sự.

Dân số toàn xã 8.510 nhân khẩu trong đó có 21 khẩu dân tộc thiểu số và 348 phật tử sinh hoạt ở 02 ngọn chùa (chùa Hoa Long và Hoa Long Tự). Toàn xã có 2290 hộ gia đình; Dân cư được phân bố ở 13 thôn làng và có 2 thôn được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh, 9 thôn được công nhận làng văn hóa cấp huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện hạ tầng kỹ thuật đang trên đà phát triển thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 22 triệu đồng.

* Truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa:

 Cao Phong là xã có truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa phong phú.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước và trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã có hàng nghìn lượt thanh niên nam nữ ở các thế hệ tham gia vào quân đội lượng thanh niên xung phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng số có 78 liệt sĩ (trong đó chống Pháp 22 liệt sỹ, chống Mỹ 48 liệt sỹ, bảo vệ biên giới tây nam và phía bắc 8 liệt sỹ); có 47 thương binh, 18 bệnh binh, người trực tiếp nhiễm chất độc hóa học 04 người, gián tiếp 03 người. Đảng bộ và nhân dân xã Cao Phong đã được Nhà nước tặng danh hiệu xã Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

+ Trong kháng chiến  chống pháp, Đảng bộ và nhân dân xã Cao Phong được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 229 Huân, Huy chương các hạng, trong đó: có 4 Huân chương kháng chiến hạng ba, 6 Huân chương chiến thắng hạng ba, 25 Huy chương chiến thắng hạng nhất, 32 Huy chương chiến thắng hạng nhì, 101 Huy chương kháng chiến hạng nhất và 61 Huy chương kháng chiến hạng nhì.

+ Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ và nhân dân Cao Phong được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 01 huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 431 cá nhân được thưởng Huân huy chương và bằng khen các hạng trong đó:

37 Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất .

96 Huân chương kháng chiến trống Mỹ cứu nước hạng nhì.

135 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba.

71 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

79 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.

12 gia đình được Bộ trưởng tặng Bằng khen, 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

      Đó là trang sử vàng của nhân dân Cao Phong trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

* Lịch sử văn hóa

Toàn xã có 2 Chùa ở thôn Phan Lãng và thôn Phan Dư, có 2 làng được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh; hàng năm số hộ đạt gia đình văn hóa từ 80% trở lên.

+ Trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và chính quyền xã Cao Phong luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 năm liên tục được công nhận Đảng bộ, chính quyền TSVM (từ 2004-2013)

+ Đảng bộ và nhân dân Cao Phong đang tích cực phấn đấu xây dựng để đạt được mục têu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới.

Cán bộ và nhân dân Cao Phong luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đời sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương Cao  Phong ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Ngày đăng: 30/12/2021
Các tin cùng chuyên mục