Hệ thống chính trị

Xã Đôn Nhân

Giới thiệu

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đôn Nhân

 

 - Số điện thoại: 

           - Địa chỉ email: donnhan@vinhphuc.gov.vn

               

 I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 

              * ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Nguyễn Thành Chung 
Bí thư Đảng ủy xã  
Điện thoại: 0978175508
Địa chỉ Mail: thanhchung23689@gmail.com.
 
2. Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 
Điện thoại: 0984538368
Địa chỉ Mail: tuyendonnhan@gmail.com
 
3. Đ/c: Nguyễn Văn Tất 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0977 986 964 
Địa chỉ Mail:…..………………

 

               * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến
Chủ tịch HĐND xã  
Điện thoại: 0978175508
Địa chỉ Mail: thanhchung23689@gmail.com.
 
2. Đ/c: Bùi Văn Thân
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:  0985 789 021
Địa chỉ Mail:………………….

               

                * ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Văn Tất 
Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0977 986 964  
Địa chỉ Mail: Tatnv@vinhphuc.gov.vn

 

 
2. Đ/c: Lỗ Bá Hùng
Phó Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 0358 697 345
Địa chỉ Mail: hunglb@vinhphuc.gov.vn

 

           

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

- Giới thiệu chung:

Đôn nhân là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Sông Lô, phía Bắc giáp ranh hai xã là Hải Lựu và Nhân Đạo; phía Đông và Đông Nam giáp giới với xã Phương Khoan, phía Tây và phía Nam tiếp giáp với dòng sông Lô;

Diện tích tự nhiệm hiện nay là 792,5ha;

Tổng số thôn: 09 thôn;

Dân số: 6.009 người.

- Khái quát về truyền thống, lịch sử văn hoá, kinh tế-xã hội:

Ngược dòng lịch sử, đất Đôn Nhân ngày nay từng là địa bàn sinh tụ của người Việt cổ, sử sách đã ghi “các di chỉ Đồng Xuân Đôn Nhân qua khai quật thấy công cụ đồ đá mới và xương người Việt cổ”.

Năm 1960, 1971, 2000 đã tìm được các lưỡi rìu bằng đá, bằng đồng chứng minh người Việt cổ đã sinh Sống trên đất Đôn Nhân.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, xã hội, địa lý và tổ chức hành chính, tên gọi của tỉnh, huyện, xã cũng thường thay đổi theo. Tên xã Đôn Nhân là sự hợp nhất tên gọi của hai xã Đôn Mục và Nhân Mục thời Pháp thuộc, hợp thành sau cách mạng tháng Tám ngày 05/11/1945.

Qua nhiều thế kỷ, người dân xã Đôn Nhân đã để lại cho hậu thế nhiều di sản văn hoá cả về vật chất và tinh thần đó là 04 ngôi đình lớn ở 04 thôn (thôn Thượng, thôn Trung, thôn Hạ và thôn Đôn Mục), 03 ngôi chùa là chùa Kẻo, chùa An Hoà và chùa Trấn Vũ, xây dựng từ thế kỷ XI, 01 đền thờ tể tướng Lữ Gia ghi dấu công lao của một tể tướng có công chống quân xâm lược phương Bắc đã từng trú quân tại xã Đôn nhân bởi vậy cứ ngày 12 tháng 5 âm lịch hàng năm, ở Đôn Nhân có tục cúng dưa hấu, khao quân bơi chải.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các cuộc kháng chiến, nhân dân xã Đôn Nhân đã đóng góp hàng nghìn người con ưu tú tham gia giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, xã Đôn Nhân đã có 02 anh hùng lực lượng vũ trang, 03 vị tướng trong quân đội và 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Là xã miền núi, địa hình đồi gò xen kẽ sình lầy, tạo nhiều khe lạch, phía Tây là vạt soi bãi phù sa bồi đắp hàng năm nên cư dân Đôn Nhân qua các thời kỳ chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, rau màu…

Đôn Nhân là xã an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định có vị trí địa lý tương đối thuận lợi so với các xã trong huyện, có 3,7km tuyến đê tả sông Lô kết hợp với đường liên xã chạy qua thuận lợi cho thông thương phát triển, có 4,7 km sông Lô chảy qua thuận lợi phát triển giao thông đường thuỷ đồng thời là lợi thế nguồn tài nguyên nước phục vụ sản xuât nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân, có nguồn tài nguyên cát sỏi với trữ lượng tương đối thuận lợi cho phát triển về lĩnh vực xây dựng. Diện tích đất nông nghiệp chiếm 50,38%, chất đất phì nhiêu màu mỡ phù hợp với nhiều loại cây trồng có khả năng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá.

Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương, được Đảng bộ xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu và giữ vị trí quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân trong toàn xã, lấy chăn nuôi làm mũi nhọn, tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là khâu đột phá từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện hiệu quả trên cơ sở có quy hoạch cụ thể, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng sử dụng các loại giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất để nâng hiệu quả kinh tế theo hướng hàng hoá. Đã từng bước chuyển đổi dồn ghép ruộng đất tạo tiền đề cho phát triển trang trại, nông trại nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất các cây hàng hoá. Là tiền đề để phấn đấu hoàn thành xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Ngày đăng: 20/09/2021
Các tin cùng chuyên mục