Hệ thống chính trị

Xã Đôn Nhân

Giới thiệu

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đôn Nhân

 

 

             

 I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 

              * ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Nguyễn Thành Chung 
Bí thư Đảng ủy xã  
Điện thoại: 02113858013 
Địa chỉ Mail:…..………………….. 
 
2. Đ/c: Nguyễn Văn Tất 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0977 986 964 
Địa chỉ Mail:…..………………

 

               * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Thành Chung 
Bí thư Đảng ủy xã  
Điện thoại: 02113858013 
Địa chỉ Mail:…..………………….. 
 
2. Đ/c: Nguyễn Đức Thịnh
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Điện thoại:  
Địa chỉ Mail:………………….

               

                * ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Văn Tất 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0977 986 964  
Địa chỉ Mail:…..………………
 
2. Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến 
Phó Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 0984 538 368 
Địa chỉ Mail:…………………. 

           

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

  1. Điều kiện địa lý tự nhiên, dân số:  

Đôn nhân là xã miền núi nằm ở phí Tây Bắc huyện Sông Lô, có địa hình đa dạng: Đồi gò xen kẽ những đầm lầy phân tán hẹp. Phía Bắc giáp ranh hai xã là Hải Lựu và Nhân Đạo; phía Đông và Đông Nam giáp giới với xã Phương Khoan, phía Tây có con Sông Lô uốn khúc như cánh tay ôm ấp vỗ về, hàng năm bồi đắp phù sa tạo thêm màu mỡ cho đất đai, song cũng là mối đe doạ muôn thuở cho các thế hệ người dân xã Đôn Nhân phải chống chọi với lũ lụt. Diện tích tự nhiệm hiện nay là 801,61ha, trong đó đất nông nghiệp là 403,89ha; đất phi nông nghiệp 321,28ha; đất chưa sử dụng 66,44ha.

Dân số tính đến thời điểm tháng 10/2014 là 5.546 khẩu, 1.406 hộ, phân bố 09 thôn dân cư.

2. Lich sử văn hoá, truyền thống  

Ngược dòng lịch sử, đất Đôn Nhân ngày nay từng là địa bàn sinh tụ của người Việt cổ, sử sách đã ghi “các di chỉ Đồng Xuân Đôn Nhân qua khai quật thấy công cụ đồ đá mới và xương người Việt cổ”.

Năm 1960, 1971, 2000 đã tìm được các lưỡi rìu bằng đá, bằng đồng chứng minh người Việt cổ đã sinh Sống trên đất Đôn Nhân.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, xã hội, địa lý và tổ chức hành chính, tên gọi của tỉnh, huyện, xã cũng thường thay đổi theo. Tên xã Đôn Nhân là sự hợp nhất tên gọi của hai xã Đôn Mục và Nhân Mục thời Pháp thuộc, hợp thành sau cách mạng tháng Tám ngày 05/11/1945.

Qua nhiều thế kỷ, người dân xã Đôn Nhân đã để lại cho hậu thế nhiều di sản văn hoá cả về vật chất và tinh thần đó là 04 ngôi đình lớn ở 04 thôn (thôn Thượng, thôn Trung, thôn Hạ và thôn Đôn Mục), 03 ngôi chùa là chùa Kẻo, chùa An Hoà và chùa Trấn Vũ, xây dựng từ thế kỷ XI, 01 đền thờ tể tướng Lữ Gia ghi dấu công lao của một tể tướng có công chống quân xâm lược phương Bắc đã từng trú quân tại xã Đôn nhân bởi vậy cứ ngày 12 tháng 5 âm lịch hàng năm, ở Đôn Nhân có tục cúng dưa hấu, khao quân bơi chải.

Là xã miền núi, địa hình đồi gò xen kẽ sình lầy, tạo nhiều khe lạch, phía Tây là vạt soi bãi phù sa bồi đắp hàng năm nên cư dân Đôn Nhân qua các thời kỳ chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, rau màu…

3. Điều kiện phát triển kinh, tế - văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng:  

3.1. Điều kiện về tài nguyên thiên nhiên:  

* Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 801,61ha, trong đó đất nông nghiệp 403,89ha (gồm có đất trồng cây hàng năm 254,63ha; đất trồng cây lâu năm 101,39ha; đất rừng sản xuất 31,1ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 16,77ha); đất phi nông nghiệp 321,28ha; đất chưa sử dụng 66,44ha;

* Rừng: Hiện xã có 31,1ha rừng sản xuất phân bố giải rác trên địa bàn xã, đã giao cho các hộ gia đình quản lý.

*  Mặt nước: Tổng diện tích mặt nước của xã Đôn Nhân là 226,39ha, gồm ao hồ nuôi trồng thuỷ sản là 16,77ha; diện tích sông suối, mặt nước chuyên dùng là 209,62ha.

 * Khoáng sản: Xã Đôn Nhân có chiếu dài 4,7km tiếp giáp với sông Lô, nguồn tài nguyên, khoáng sản chủ yếu là cát, sỏi với trữ lượng ước khoảng 1500.000m3.

3.2. Nguồn nhân lực  

Số hộ 1.406 hộ; nhân khẩu 5.546 người; lao động trong độ tuổi: 3.787 người, trong đó lao động nam = 1.805, lao động nữ  = 1.982; Về trình độ văn hoá: tiểu học 6,9%, THCS 71,5%, THPT 21,6%; Nghề nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản: 71,49%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 28,51%, trong đó lao động đi làm việc ngoài địa phương là 23,5% so với tổng lao động trong độ tuổi. 

3.3. Tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội…

Đôn Nhân là xã an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định có vị trí địa lý tương đối thuận lợi so với các xã trong huyện, có 3,7km tuyến đê tả sông Lô kết hợp với đường liên xã chạy qua thuận lợi cho thông thương phát triển, có 4,7 km sông Lô chảy qua thuận lợi phát triển giao thông đường thuỷ đồng thời là lợi thế nguồn tài nguyên nước phục vụ sản xuât nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân, có nguồn tài nguyên cát sỏi với trữ lượng tương đối thuận lợi cho phát triển về lĩnh vực xây dựng. Diện tích đất nông nghiệp chiếm 50,38%, chất đất phì nhiêu màu mỡ phù hợp với nhiều loại cây trồng có khả năng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá.

Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương, được Đảng bộ xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu và giữ vị trí quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân trong toàn xã, lấy chăn nuôi làm mũi nhọn là khâu đột phá từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện hiệu quả trên cơ sở có quy hoạch cụ thể, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng sử dụng các loại giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất để nâng hiệu quả kinh tế theo hướng hàng hoá. Đã từng bước chuyển đổi dồn ghép ruộng đất tạo tiền đề cho phát triển trang trại, nông trại nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất các cây hàng hoá. Là tiền đề để phấn đấu hoàn thành xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2016.

 

Ngày đăng: 12/06/2019
Các tin cùng chuyên mục