Hệ thống chính trị

Xã Nhạo Sơn

 

 I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Lê Văn Hải
Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0977604819
Địa chỉ Email: 
 
2. Đ/c: Lê Quang Chiêu
Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:  0973.772.325  
Địa chỉ Mail:………………….
 
3. Đ/c: Hà Quý Châm
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0978817884
Địa chỉ Mail: 

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Lê Văn Hải
Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0977604819
Địa chỉ Email:  
 
2. Đ/c: Lê Đình Sâm
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0974420318
Địa chỉ Mail: 
 

* ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Đ/c: Hà Quý Châm
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0978817884
Địa chỉ Mail: 

2. Đ/c: Hoàng Trọng Thức
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0977137855
Địa chỉ Mail: 


II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:
 

Nhạo Sơn là xã miền núi của huyện Sông Lô, tổng diện tích tự nhiên là 371,6ha. Với 1200 hộ, 4320 nhân khẩu phân chia thành 6 thôn dân cư. Nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của Chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân, đã đoàn kết một lòng phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, số hộ nghèo mỗi năm giảm từ 1-2%. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, các lĩnh vực như văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững. 

Ngày đăng: 20/09/2021
Các tin cùng chuyên mục