Hệ thống chính trị

Xã Nhạo Sơn

 

 I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Lê Văn Lượng
Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0978.396.041 
Địa chỉ Email: leluongns@gmail.com
 
2. Đ/c: Lê Quang Chiêu
Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:  0973.772.325  
Địa chỉ Mail:………………….
 
3. Đ/c: Lê Minh Đức
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0986 942 290 
Địa chỉ Mail: ubndxanhaoson@gmail.com

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Lê Văn Lượng
Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0978.396.041 
Địa chỉ Email: leluongns@gmail.com
 
2. Đ/c: Lê Văn Hải
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0977.604.819  
Địa chỉ Mail: hdndnhaoson@gmail.com
 

* ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Đ/c: Lê Minh Đức
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Điện thoại: 0986.942.290
Địa chỉ Mail: ubndxanhaoson@gmail.com

2. Đ/c: Lê Hữu Vị
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0977 016 159
Địa chỉ Mail: lienvisonglo@gmail.com


II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:
 

 Xã Nhạo Sơn là một xã miền núi của huyện Sông Lô có tổng số diện tích theo km2 3,66 km², Tổng số dân vào năm 1999 là 3051 người, mật độ dân số tương ứng 834 người/km².Nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Là một xã thuần nông nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chính vì vậy, khi nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện về chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Nhạo Sơn luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt. 

Qua 3 năm thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Huyện ủy – UBND huyện cùng với sự cố gắng quyết tâm cao của các cấp Ủy Đảng, UBND xã, các ban ngành đoàn thể và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, đến nay xã Nhạo Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả cụ thể như sau: Năm 2011 đạt 5/19 tiêu chí; năm 2012 đạt 9/9 tiêu chí; năm 2013 hoàn thành 19/19 tiêu chí.
           Mặc dù Nhạo Sơn không phải là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, UBND huyện, BCĐ xây dựng nông thôn huyện, các phòng ban của huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân đã đoàn kết một lòng đóng góp sức người, sức của tạo nên sức mạnh tổng hợp về công tác lãnh đạo chỉ đạo và vận động quần chúng nhân dân quyết tâm chung sức xây dựng NTM, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, về đích sớm một năm so với kế hoạch. Từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, các lĩnh vực như văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững.

 

Ngày đăng: 12/06/2019
Các tin cùng chuyên mục