Tin kinh tế

Xã Tứ Yên tập trung mục tiêu phát triển kinh tế

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra. Là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025, đây là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cho những năm tiếp theo. Do đó, ngay từ đầu năm, Chính quyền và nhân dân xã Tứ Yên (huyện Sông Lô) đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung nhiều nguồn lực với nhiều thuận lợi, nền kinh tế có bước phát triển, dịch vụ và thương mại phát triển tạo thu nhập đáng kể cho địa phương. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (covid19) bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển KT-XH ở địa phương. Sản xuất nông nghiệp thời tiết diễn biến phức tạp còn gặp nhiều khó khăn, chuột phá hoại lúa, ngô làm ảnh hưởng đến năng xuất sản lượng. Song được sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện, sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của UBND xã, công tác tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể, cán bộ từ xã đến thôn dân cư và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân trong xã năm 2020 nhìn chung đã đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

 

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, mặc dù thời tiết bất lợi, sâu bệnh, chuột phá hại nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ngành đoàn thể, thôn dân cư và sự cố gắng nỗ lực của bà con nông dân đã chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cộng với việc nhân dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, giống, thời vụ có hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp năm 2020 toàn xã với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là trên 339ha. Trong đó vụ chiêm 176ha; vụ mùa là trên100ha; vụ đông 62ha; lúa 170,19 ha (đạt 91,8% so với kế hoạch). Ngô, khoai, lạc, rau 95,9ha, cây màu khác 31ha.  Năng suất lúa bình quân đạt trên 47/tạ/ha (tăng1,5 tạ/ha so cùng kỳ); năng suất cây ngô bình quân ước đạt 45tạ/ha; (giảm 3 tạ so với cùng kỳ); tổng sản lượng cây lương thực ước đạt trên 1.470 tấn, giá trị sản suất lương thực đạt gần 15 tỷ đồng.

Trong chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng số đàn trâu bò có 875 con, đàn lợn gần 4.000 con, đàn gia cầm trên 16.500 con. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân, đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại cho hộ chăn nuôi theo kế hoạch của UBND xã và ngành dọc cấp trên. Do giá cả thị trường biến động mạnh, nhất là giá lợn tăng cao đã tăng thu nhập cho người chăn nuôi. 

Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển, hiện nay toàn xã có 9 ô tô tải, 10 ô tô taxi, có 290 hộ bán hàng tạp hóa và làm các nghề phụ, có 02 nghề truyền thống làm lờ tôm và làm bánh tẻ, một chợ truyền thống, một bến đò ngang. Từ những ngành nghề trên đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu đi lại của người dân, tổng thu từ dịch vụ vận tải và các ngành nghề trong toàn xã ước đạt gần 40 tỷ đồng. Tổng thu nhập trên địa bàn xã năm 2020 là trên 193 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 36,7 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên, xã vẫn còn một số hạn chế như:  Việc triển khai nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 15/07/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng mương môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2020. Việc triển khai thiếu quyết liệt hiệu quả chưa cao, số lượng các thôn dân cư đăng ký nhiều nhưng không triển khai thực hiện, tiến độ không đảm bảo kịp thời gian quy định của UBND huyện; sản xuất nông nghiệp và thực hiện, công tác dồn thửa đổi ruộng, khuyến khích việc tích tụ ruộng đất còn hạn chế.

Năm 2021, để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, Tứ Yên sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Đồng thời tăng cường chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng gắn với mùa vụ hợp lý, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển mạnh đàn gia cầm, đàn lợn và đàn trâu bò, khuyến khích phát triển các loại vật nuôi khác nhằm tăng thu nhập cho người chăn nuôi, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm.

Khuyến khích việc tích tụ ruộng đất bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung. Quản lý tốt mặt nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt là vùng trũng, khuyến khích đầu tư thâm canh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai như hạn hán, lũ lụt...

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tập trung chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực, các chương trình dự án, vận động nhân dân tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục tuyên truyền về các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu, theo bộ tiêu trí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để cán bộ đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất đối với các công trình, dự án, hoàn thành giao đất dịch vụ cho nhân dân theo sự chỉ đạo của huyện. Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm về về đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn, các vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt là rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi.

Đẩy mạnh công tác huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo hoàn thành các công trình giao thông. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án. Tăng cường thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng trong xây dựng cơ bản. Duy tu sửa chữa các tuyến đường thuộc quyền quản lý và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Coi trọng phát triển làng nghề, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ.

Tập trung chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách đảm bảo có thể thu cao nhất, đồng thời quản lý các khoản thu, chi, đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời, tập trung các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng.

Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 13/01/2021