Thời sự tổng hợp

UBKT Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

         Chiều ngày 11/01, UBKT Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Dũng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, cán bộ UBKT các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Trong năm 2020 cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 18 tổ chức đảng (trong đó Huyện ủy kiểm tra 06 tổ chức và 06 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức). Đối với cấp huyện trong năm 2020 Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện 04 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên; đối với Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra đối với 12 tổ chức Đảng.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thông qua báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

 

          Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 17 tổ công tác do đồng chí UVBTV Huyện ủy làm tổ trưởng về làm việc với với BTV Đảng ủy xã, thị trấn và dự sinh hoạt chi bộ vào ngày 01 tháng đầu quý. Định kỳ hàng quý cấp ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo Quy chế. Trong năm 2020 Huyện ủy thực hiện 02 cuộc giám sát đối với 07 tổ chức đảng; đối với cấp ủy cơ sở, năm 2020 Đảng ủy cơ sở thực hiện 10 cuộc giám sát tổ chức Đảng.

          UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra được 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó: UBKT Huyện ủy kiểm tra được 03 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận có 11 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã xử lý kỷ luật. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy kiểm tra được 02 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ thôn Thượng và Đảng ủy xã Đôn Nhân. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra được 08 tổ chức. Trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 06 tổ chức.

 

 

Đồng chí Hoàng Đức Dũng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Có thể nói, năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Thưc hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra Đảng được chú trọng. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên đúng nguyên tắc, đúng quy trình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Bích Ngọc - Thu Hà

Ngày đăng: 12/01/2021
Các tin cùng chuyên mục