Thời sự tổng hợp

Hội đồng nhân dân xã Phương Khoan tổ chức Kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 07/01, Hội đồng nhân dân xã Phương Khoan tổ chức Kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự kỳ họp, có đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND xã.

 

 

Báo cáo của UBND xã Phương Khoan trình tại kỳ họp đã nêu: Trong năm 2020, tổng sản l­ượng l­ương thực cây có hạt đạt trên 1.970 tấn, tăng 85,2 tấn so với năm trước. Bình quân l­ương thực đầu ngư­ời đạt 374kg, tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt ­ước đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 6,4 tỷ đồng so với năm trước.Tổng giá trị thu nhập xã hội ư­ớc đạt 192,3 tỷ đồng, bình quân thu nhập giá trị đầu ng­ười ước đạt 36,4 triệu đồng, tăng 3,3 triệu đồng so với năm trước. Sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi chiếm  25%, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp và vận tải chiếm 12% , dịch vụ khác chiếm 63%...

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Phương Khoan đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2020; dự toán thu chi ngân sách xã năm 2021, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐND xã năm 2020, chương trình tổ chức hoạt động của HĐND xã năm 2021; báo cáo hoạt động, báo cáo thẩm tra các báo cáo, các dự thảo nghị quyết, các tờ trình của ban kinh tế- xã hội; báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - xã hội; báo cáo hoạt động, báo cáo thẩm tra các báo cáo, các dự thảo nghị quyết của Ban Pháp chế. Báo cáo giám sát của Ban Pháp chế; thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã; các tờ trình của HĐND, UBND xã.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp đã khen thưởng cho 07 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2020. Sau 01 ngày làm việc tập trung, dân chủ, kỳ họp thứ 12 HĐND xã Phương Khoan khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 07/01/2021
Các tin cùng chuyên mục