Thời sự tổng hợp

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Sông Lô tham gia xây dựng chính quyền

Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức và động viên Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

 

Trong việc xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian qua, UB MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covicd-19, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Duy trì mọi hoạt động và phát huy vai trò của Tổ tuyên truyền, vận động Nhân dân; Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân để tuyên truyền, tổng hợp, phản ánh tình hình Nhân dân và dư luận xã hội đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật thông qua việc tuyên tổ chức các hội nghị, qua hoạt động Nhóm nòng cốt, tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và vận động chấp hành pháp luật tại cơ sở được gần 15 buổi với hơn 1.800 người tham dự và thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu qủa Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp gần 25 dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp thực hiện đúng chức năng, vai trò của mình. Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các đoàn thể chính trị xã hội chủ động, tích cực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội về những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân đảm bảo có trọng tâm, thiết thực, tránh chồng chéo. Trong đó MTTQ chủ trì 02 nội dung giám sát, mỗi đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì 01 nội dung giám sát. Phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các ngành liên quan tổ chức hơn 18 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND cùng cấp; tham gia công tác kiểm sát, thi hành án, việc tạm giam, tạm giữ và tiếp nhận, giải trình, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

UB MTTQ các cấp đã chủ động tham gia góp ý, phản biện về dự thảo các dự án, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân ở địa phương; chủ trì tổ chức lấy ý kiến đại diện các tổ chức thành viên, chuyên gia và các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý về Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

MTTQ các xã, thị trấn đã phát huy dân chủ, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, nhất là việc rà soát, chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 24 cuộc giám sát; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động 146 Tổ hòa giải ở cơ sở (trong đó 02 mô hình Tổ hòa giải điểm ở các xã, thị trấn) với 948 hòa giải viên, tham gia hòa giải được trên 80 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 87%, góp phần tạo được sự đoàn kết trong Nhân dân, giữ gìn ANTT.

Năm 2020, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp, tham mưu với cơ quan liên quan tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. Trong năm 2020, UBMTTQ huyện đã phối hợp tổ chức được 01 cuộc đối thoại; 276 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, có trên 4.870 lượt cử tri tham dự, có 576 lượt ý kiến tham gia đóng góp. Nhờ đó đã kịp thời giải quyết vướng mặc, khó khăn ngay tại cơ sở, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

UB MTTQ các cấp duy trì tốt viêc tiếp công dân và phối hợp tham gia Tổ công tác rà soát, giải quyết các vụ, việc KNTC kéo dài, chủ động nắm bắt tình hình để tuyên truyền, vận động Nhân dân ở những địa phương tiềm ẩn bức xúc, dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, nhằm ổn định an ninh trật tự. Trong đó Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã tiếp 6 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 5 đơn thư của công dân. Chủ trì giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và trực tiếp giải quyết 2 vụ việc kiến nghị của công dân được Bí thư Huyện ủy giao tại các kỳ tiếp công dân.

Thông qua hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô trong công tác xây dựng chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 05/01/2021
Các tin cùng chuyên mục