Thời sự tổng hợp

Sông Lô tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Sáng ngày 18/11, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và phát động thi đua thực hiện thắn lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025. Tới dự có các đồng chí: Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, ủy viên BCH Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận.

 

 

 

Một số hình ảnh văn nghệ tại buổi gặp mặt

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Tuyên - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

 

Tại buổi Lễ đồng chí Trần Văn Tuyên - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, trong những năm qua MTTQ các cấp trong huyện Sông Lô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tổng hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Huyện Sông Lô giàu đẹp, văn minh.

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Với hàng trăm mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” do tỉnh, huyện phát động, đã được MTTQ đăng ký là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp đã tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng cao trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 110 km (vượt 65% chỉ tiêu đã đăng ký với tỉnh). Trồng được trên 70km đường hoa và lắp đặt 140km đường điện chiếu sáng khu dân cư, đường, làng, ngõ xóm. Đây thực sự là phong trào thể hiện ý Đảng, lòng dân, là công trình thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong huyện.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn xã hội. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã huy động ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa được 117 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 5, 600 tỷ đồng; hỗ trợ giống, vốn tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn dưới 1,75%...

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Tuyên - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt 

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng MTTQ huyện Sông Lô

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà UBMTTQ các cấp huyện Sông Lô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBMTTQ huyện cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự quản, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, cơ quan chuyên trách UBMTTQ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận các khu dân cư.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Văn Tuyên - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Tuyên - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao giấy khen cho các cá nhân

 

Tại lễ kỷ niệm, có 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của UBMTTQ Việt Nam; UBND huyện biểu dương 13 tập thể, 5 cá nhân  điển hình tiên tiến xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Yến – Thu Hà

Ngày đăng: 19/11/2020
Các tin cùng chuyên mục