Thời sự tổng hợp

Đức Bác Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở xã Đức Bác (huyện Sông Lô) tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

 

Ảnh: Một buổi ngoại khóa tuyên truyền PBGDPL cho học sinh trường THCS xã Đức Bác

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là “cầu nối” để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Đức Bác luôn được cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác PBGDPL, hàng năm, xã Đức Bác đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng Tư Pháp huyện tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật đến nhiều đối tượng với nội dung, hình thức phong phú như: Tuyên truyền Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật BHXH, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự; Luật an toàn giao thông, Luật nghĩa vụ quân sự,... Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật đã trở nên gần gũi và dễ hiểu với nhân dân hơn.

Hình thức PBGDPL được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng đổi mới như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, tổ chức nhiều buổi mít tinh, băng rôn, khẩu hiệu, pa no, áp phích với các chủ đề về bảo vệ môi trường, Kế hóa gia đình, ATGT, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, Ngày pháp luật; tổ chức hội nghị tập huấn, hội thi tìm hiểu pháp luật, viết bài dự thi tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân.

Đặc biệt, công tác tiếp công dân đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp trên địa bàn. Kết quả trong 5 năm qua, xã đã tiếp 272 lượt công dân phản ánh về các lĩnh vực như: Đất đai, an ninh trật tự. Trong nhiệm kỳ qua xã đã tiếp nhận 109 đơn, đã giải quyết xong 106 đơn đạt 97,2%, còn 03 đơn đang trong thời gian xem xét giải quyết.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện mở 6 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 750 lượt người tham dự, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, từng bước đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, qua đó đã góp phần giáo dục cán bộ, CCVC và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Nhờ vậy mà tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Đức Bác giảm dần qua từng năm.

Công tác hòa giải được Ban Tư pháp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác hòa giải cho cán bộ tham gia làm công tác hòa giải ở thôn. Toàn xã hiện nay có 07 tổ hoà giải ở địa bàn dân cư với 56 thành viên. Thời gian qua xã đã phối hợp hòa giải thành 48/61vụ, đạt 78,6%, (còn 13 vụ chuyển huyện giải quyết). Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở không những góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn ANTT xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhân dân.

Có thể nói, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ công tác tuyên truyền PBGDPL tại xã Đức Bác đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển KTXH, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ANTT an toàn xã hội tại địa phương./.

 

Bích Ngọc

Ngày đăng: 19/11/2020
Các tin cùng chuyên mục