Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy

Sáng ngày 09/10/2020, Huyện ủy Sông Lô tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), Công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Dân vận, Văn phòng các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chuyên viên Ban tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy qua các thời kỳ.

 

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống lịch sử của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy. Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tích cực làm tốt công tác tham mưu phục vụ cho các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng... Các  hoạt động xây dựng Cơ quan cũng thường xuyên được coi trọng, đội ngũ cán bộ, chuyên viên các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ đã trưởng thành về nhiều mặt, hầu hết Cán bộ, Chuyên viên đã được đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Trải qua 90 năm đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ đất nước và tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong những năm qua, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tích cực đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức Bộ máy, tinh giản Biên chế; phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành đồng bộ các Văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương.

Kế thừa và phát huy truyền thống công tác Dân vận của Đảng, những năm qua, Cán bộ dân vận trong huyện luôn đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cán bộ làm công tác Dân vận đã có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, phức tạp, nắm bắt tình hình nhân dân, Dân tộc, Tôn giáo, Chức sắc, người có Uy tín để vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các Tổ chức, Cá nhân đưa các thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến đời sống và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Ban Dân vận của huyện đã tham mưu cấp ủy phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác dân vận của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện uỷ đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, người lao động đang công tác trong các Cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện Sông Lô ngày càng phát triển.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tặng hoa chúc mừng các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đối với sự phát triển của huyện trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi sâu vào cuộc sống; nỗ lực, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đã tặng lãng hoa chức mừng các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy.

Bích Ngọc - Thu Hà

Ngày đăng: 09/10/2020