Tin kinh tế

Đồng Quế gieo cấy trên 70% diện tích lúa vụ mùa năm 2020

Đến thời điểm này, xã Đồng Quế cơ bản gieo cấy được 70% diện tích lúa mùa trong khung thời vụ, trong đó hơn 50% diện tích sử dụng giống lúa BC15, Khang Dân 18, số diện tích còn lại chủ yếu gieo cấy một số giống lúa chất lượng cao nằm trong quy hoạch khoanh vùng trình diễn các giống lúa như VNR20, Bao thai lùn, Thái Bắc 1798, HDT10.  Đây đều là các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ nhưỡng của địa phương.

 

 

Để đảm bảo cho việc triển khai vụ mùa đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng, UBND xã Đồng Quế đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, trưởng thông dân cư cùng toàn thể nhân dân cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại; thực hiện nghiêm lịch thời vụ; chuẩn bị đủ các loại giống lúa ngắn ngày và mạ dự phòng để cấy hết, cấy vượt diện tích; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, có kế hoạch cụ thể về điều tiết nước tưới, tiêu; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón, nước tưới, tiêu cho sản xuất. ..

Những năm gần đây, UBND xã Đồng Quế đã chủ động phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện, Công ty cung ứng giống cây trồng Việt Nam, cùng các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận giống mới, kỹ thuật, công nghệ, quy trình mới vào sản xuất. Do đó cùng với các mô hình trình diễn mẫu của huyện, của xã bà con nông dân đã mạnh dạn gieo cấy nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao để nâng cao thu nhập trong sản xuất nông nghiệp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn của huyện và sự  ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bố trí cơ cấu giống và khung lịch thời vụ hợp lý của nông dân. Chắc chắn bà con nông dân xã Đồng Quế sẽ có một mùa vàng bội thu./.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 26/06/2020