Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; Khu vực phòng thủ dân sự giai đoạn 2016-2020; Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020

          Sáng ngày 23/6/2020, Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; Khu vực phòng thủ dân sự giai đoạn 2016-2020; Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Lương Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; Khu vực phòng thủ dân sự giai đoạn 2016-2020; Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020.

 

 

 

Trung tá Lương Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện;

Khu vực phòng thủ dân sự giai đoạn 2016-2020; Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020.


 

          Theo đó, trên cơ sở xây dựng tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sông Lô đã quan tâm xây dựng KVPT, Quốc phòng toàn dân một cách toàn diện, sâu sắc. Khu vực phòng thủ huyện được tổ chức xây dựng vững chắc phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu cao. Trang thiết bị, vũ khí được bổ sung thường xuyên theo quy định. Lực lượng DQTV được xây dựng với quân số hợp lý. Tổng số DQTV nòng cốt trên 1.700 người, 90% cán bộ CHQS xã, thị trấn được đào tạo trình độ Trung cấp Lý luận chính trị quân sự, trong đó trình độ Cao đẳng, Đại học chiếm 34%. Lực lượng Dự bị động viên giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ xây dựng lực lượng DBĐV hàng năm tăng 0,3-0,4%, tổng số lực lượng Dự bị động viên năm 2020 đạt 100%; Công tác tổ chức diễn tập, luyện tập giai đoạn 2016 -2020 đã tổ chức 01 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện, diễn tập Bảo vệ rừng 01 cuộc, 100% xã, thị trấn tổ chức diễn tập CĐPT; diễn tập PCTT-TKCN tại 06 xã, diễn tập PCCR-BVR 03 xã, kết quả đều đạt giỏi và xuất sắc. Công tác xây dựng làng, xã chiến đấu được quan tâm, 100% cơ sở xã, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra “điểm nóng” về an nình. Phong trào Làng văn hóa đạt kết quả tốt, hàng năm có trên 80% thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa, có 16/16 xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới.

          Trong việc thực hiện Kế hoạch khu vực phòng thủ dân sự huyện sau 5 năm thực hiện đã mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp ngăn chặn, giảm thiểu thảm họa thiên tai, bảo vệ thành quả kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần ổn định đời sông an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương, củng cố lòng tin nhân dân.

          Việc thực hiện Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020 của huyện được quan tâm. Thường xuyên củng cố lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt. Theo kế hoạch đến hết năm 2020 DQTV đạt trên 5.000 đồng chí = 4,7% dân số, tuyển chọn DQTV nòng cốt trên 1.700 đồng chí = 1,6% dân số. Toàn huyện có 23 cơ sở DQTV, 17 BCH Quân sự cấp xã, 05 BCH quân sự cơ quan, tổ chức...Lực lượng DQTV huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện, phương hướng và các giải pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng KVPT vững chắc, KVPT dân sự và phát triển LLDQTV; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, quan điểm quốc phòng toàn dân của Đảng; Phát huy vai trò, chức năng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện xây dựng KVPT, phòng thủ dân sự và DQTV; Xây dựng KVPT, phòng thủ dân sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với ANQP; Từng bước nâng cao chất lượng DQTV, duy trì nghiêm chế độ luyện tập, đảm bảo chế độ chính sách, trang thiết bị cho lực lượng DQTV...

Bích Ngọc - Thu Hà

 

 

Ngày đăng: 23/06/2020