Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quang Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 19-20/5/2020, Đảng bộ xã Quang Yên (huyện Sông Lô) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác Huyện ủy chỉ đạo phục vụ đại hội Đảng bộ xã; cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

 

 

Toàn cảnh đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, trong khi đầu nhiệm kỳ mới đạt 11/19 tiêu chí. Hạ tầng giao thông được đảm bảo, bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn, 67% đường giao thông nội đồng; 100% đường làng ngõ xóm đảm bảo sạch sẽ (đã cứng hóa 83,45%).

Diện tích gieo trồng ổn định, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển. Cơ cấu kinh tế theo nguồn thu nhập có sự chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ thương mại tăng dần, nông nghiệp giảm dần. Tỷ lệ nông, lâm nghiệp chiếm 30%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng chiếm 70%. Tốc độ tăng trưởng ổn định trên 15%/năm, thu nhập bình quân hơn 33,1 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 12 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ, vượt 10,5% so với kế hoạch). Tổng sản lượng lương thực có hạt 2.771,8 tấn (vượt 13,1% so với kế hoạch); Bình quân lương thực 290 kg/người/năm (vượt 7,4% so với kế hoạch).

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66% (giảm 3,68% so với đầu kỳ), tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,1% (vượt 7,1% so với kế hoạch); tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100% (tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ), thôn văn hóa 3 năm liền đạt 100%, có 10/11 thôn văn hóa 5 năm liền đạt 90,9%. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm; hiện nay đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; chuẩn quốc gia về giáo dục mức độ 1, hướng tới chuẩn cấp độ 2. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 97,7% (đạt chỉ tiêu kế hoạch). Công tác quốc phòng - quân sự được chú trọng, tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác phát triển Đảng viên mới được quan tâm, chú trọng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 57 Đảng viên (bình quân hàng năm kết nạp 11 - 12 Đảng viên). Hiện nay, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, giảm 08 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân hàng năm có trên 85% chi bộ và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, công chức tự tin trong giải quyết công việc và thực hiện nhiệm vụ. Niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quang Yên phấn đấu: Cơ cấu kinh tế theo nguồn thu nhập nông, lâm nghiệp chiếm 25%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng 75%; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 3.000 – 3.100 tấn/năm; Bình quân lương thực đầu người đạt 300 – 320 kg/người/năm; Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 15%. Thu nhập giá trị bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách bình quân 9 tỷ đồng/năm; Giải quyết tạo việc làm đạt trên 90% người trong độ tuổi lao động; Tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 giảm xuống dưới 2%; Hàng năm có từ 85% trở lên hộ đạt danh hiệu GĐVH; 90% thôn đạt thôn văn hóa. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Mỗi năm kết nạp từ 6 Đảng viên mới trở lên; xếp loại hàng năm có từ 85% Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có 85% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xếp loại vững mạnh. Phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao....

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Quang Yên trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Quang Yên cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII…

 

 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Quang Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 21/05/2020