Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tam Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 15-16/5/2020, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Đại hội; đồng chí Phan Quang Tài - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các ban Xây dựng đảng, thành viên tổ công tác Đại hội, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt thị trấn qua các thời kỳ và 119 đồng chí là đại biểu ưu tú đại diện cho 300 đảng viên của 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XX, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội đề ra.

Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 19%, nông nghiệp tuy giảm về diện tích nhưng năng suất, sản lượng và giá trị đều tăng, năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha; Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh, xây dựng cơ bản kiến thiết hạ tầng đô thị trên địa bàn đang được đầu tư hoàn thiện đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; Tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt 956 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 78,2  tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, sự nghiệp giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng mọi mặt được nâng lên, cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư. Y tế đạt chuẩn giai đoạn (2011 - 2020), các Chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, không có sai sót, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,7% (Giảm 6,1 % so với đầu nhiệm kỳ).

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Hệ thống chính trị từ xã đến chi bộ đủ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 29 đảng viên mới. Đảng bộ chú trọng triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) "tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Chính quyền có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ công chức được rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 18 cuộc, trong đó kỷ luật 05 Đảng viên, nhắc nhở phê bình 05 tổ chức và 15 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Do vậy chính trị ổn định, Đảng bộ nhân dân đoàn kết đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào chủ chương đường lối của đảng, pháp luật nhà nước. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đơn thư đề nghị của nhân dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không có khiếu nại tố cáo phức tạp.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội Đảng bộ thị trấn Tam Sơn tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XXI nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân 5 năm tăng 15 %/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người trên 85 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách bình quân tăng 20%/năm trở lên, phấn đấu xây dựng đô thị văn minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1,5%, phấn đấu 100%  đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 50 % đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc; có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá. Xây dựng hình ảnh người dân thị trấn văn hóa, văn minh, lịch sự. phấn đấu 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân thị trấn Tam Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ đạo Thị trấn Tam Sơn trong thời gian tới tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục duy trì và phát triển xây dựng đô thị văn minh. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích cấp quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn; nghiêm túc thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Quy định số 05 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh phúc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đưa ra.

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn

 

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa mới

 

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ thị trấn Tam Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ thị trấn Tam Sơn khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Văn Thanh đã được Đại hội tín nhiệm tải cử chức danh Bí thư Đảng bộ thị trấn Tam Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Yến – Thu Hà

 

Ngày đăng: 17/05/2020