Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nhạo Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 14-15/5/2020, Đảng bộ xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Phan Quang Tài - UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Dương Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Các đồng chí là Ủy viên BTV huyện ủy, các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác Huyện ủy chỉ đạo phục vụ đại hội Đảng bộ xã; và 134 đại biểu ưu tú đại diện cho 215 đảng viên của 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

 

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng bộ và nhân dân địa phương đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội đề ra.

Tổng giá trị thu nhập theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 171,2 tỷ đồng tăng 84,7 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, Giá trị sản xuất bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 41.5 triệu đồng/người,tăng 19 triệu đồng so với năm 2015 (MTĐH 32 triệu đồng) tăng 29,6% so với MTĐH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỉ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng nông lâm nghiệp.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tăng nhanh, tổng giá trị đầu tư xây dựng trên địa bàn ước đạt 8, 6 tỷđồng (MTĐH 5,3 tỉ đồng); các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, đường vào nhóm hộ, giao thông nội đồng được cứng hóa. Công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân được coi trọng và giải quyết đạt hiệu quả cao.

Chú trọng hoạt động tuyên truyền, thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hàng năm ngày càng cao, năm 2019 đạt 93,2% ( tăng 3,8% so với MTĐH), thôn đạt thôn văn hóa đạt 77% so với mục tiêu  Đại hội. 3 trường học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã đều đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ học sinh giỏi tăng lên hàng năm, mỗi trường được mở rộng khuân viên theo tiêu chí quy hoạch đạt chuẩn; công tác khuyến học khuyến tài hoạt động tốt, vận động ủng hộ quỹ khuyến học trong nhiệm kỳ được 45 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,89% năm 2019, hộ cận nghèo còn 2,22% (Đạt so với MTĐH); Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng 1,72%; Công tác chính sách người có công được thường xuyên, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công là 16 nhà, trị giá 520 triệu đồng.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Hệ thống chính trị từ xã đến chi bộ đủ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.  Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 21 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 4 đảng viên (đạt 60% MTĐH), xét chuyển đảng chính thức 35 đồng chí; cử 6 đ/c đi học sơ cấp lý luận, 13 đ/c đi học trung cấp lý luận, 2 đ/c đi học đại học,6 đ/c đi học lớp QLNN ngạch chuyên viên. Tặng huy hiệu Đảng cho 62 đồng chí 30-40-50-55-60-65-70 năm tuổi Đảng…

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngay đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc của toàn khóa, quy định chức năng nhiệm vụ của BTV-BCH, đưa ra thảo luận một cách dân chủ. Hàng năm BCH Đảng ủy đều xây dựng chương trình công tác, chương trình KTGS, tiến hành 21 cụộc kiểm tra giám sát. Lãnh đạo nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW, của tỉnh, quán triệt Chỉ thị 05 của BCT - về học tập và làm theo tấm gương đao đức phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm, NQTW4 khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với quy định 05 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng chương trình hành động thực hiện đạt kết quả cao, nhiệm kỳ đã khen thưởng cho là 30 tập thể và 151 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Chú trọng công tác xây dựng, duy trì và phát triển NTM, năm 2013 xã Nhạo Sơn là 1 trong 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của huyện Sông Lô. Đảng ủy tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bản xã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội Đảng bộ xã Nhạo Sơn tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XX nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 9,5%, thu ngân sách bình quân tăng 21% hàng năm, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 55-60 triệu đồng/người/năm; duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1,5 - 0,9%; Tỷ lệ thôn làng đạt văn hóa trên 85%, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, trong đó có 20% đạt TSVM, hàng năm có từ 85 – 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Thị Thúy Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Nhạo Sơn  đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhạo Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; đồng thời là tiền đề, là động lực to lớn để xã Nhạo Sơn tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nhạo Sơn cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và Đảng viên, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục duy trì và phát triển xây dựng Xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nghiêm túc thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Quy định số 05 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh phúc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đưa ra.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ban Xây dựng Đảng, tổ công tác chụp ảnh cùng Ban Chấp hành khóa XXI xã Nhạo Sơn

 

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nhạo Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Yến – Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 16/05/2020