Thời sự tổng hợp

Như Thụy phấn đấu về đích Nông thôn mới trong năm 2019

Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Như Thụy, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, xã Như Thụy đã hoàn thành 18/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện nốt tiêu chí còn lại để phấn đấu về đích NTM trong năm 2019.

Như Thụy là một xã trung du nằm phía Tây Nam của huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên là 490,61 ha; có 1.446 hộ với 4.666 nhân khẩu. Điều kiện vị trí địa lý không thuận lợi, nhiều đồi gò xen kẽ, đồng chiêm trũng chiếm 2/3 diện tích của xã, nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Như Thụy đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhằm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng NTM, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Như Thụy chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực… Nhờ đó, các cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Như Thụy đã cùng chung tay góp sức hiến được gần 5000 m2 đất làm đường giao thông, làm mương thoát nước, đóng góp bằng tiền trên 760 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn và làm đường ngõ xóm, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành từng tiêu chí xây dựng NTM.

Đến nay, 100% đường trục xã, trục thôn và gần 75% đường ngõ xóm, gần 60% đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%. Ba bậc học trên địa bàn xã là Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%. Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2019- 2020. Nhằm nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, xã Như Thụy đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành giải ngân vốn vay nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã đã có trên 90% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng.

Để nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới, chính quyền xã Như Thụy đã khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, sản xuất, chăn nuôi với các loại cây con giống mới cho năng suất và hiệu quả cao. Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động con em địa phương đi xuất khẩu lao động, tìm việc làm tại các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài huyện để nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế. Với những giải pháp cụ thể, thiết thực nên tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,6 triệu đồng/người/năm lên hơn 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,07%.

Thời điểm hiện tại, xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, đồng thời củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Qua đánh giá, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa của xã Như Thụy đã cơ bản hoàn thành, trong đó Trung tâm văn hóa xã được xây dựng với diện tích 1,45 ha, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, hiện xã đã xây dựng xong sân vận động; 7/7 thôn trong xã đều có nhà văn hóa được đầu tư xây dựng sân thể thao đơn giản, đảm bảo các điều kiện là nơi hội họp, vui chơi, sinh hoạt của nhân dân trong thôn.

Thời gian tới, ngoài việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, xã Như Thụy sẽ hoàn thành giao đất dịch vụ và tổ chức tốt việc đấu giá đất để trả kinh phí đối ứng làm các công trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, xã Như Thụy cũng đã chủ động tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ phát triển các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác bền vững; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, có kế hoạch giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Để đến cuối năm 2019 hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để được UBND tỉnh đánh giá và công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Như Thụy đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích NTM trong năm 2019.

Hà Minh

Ngày đăng: 05/09/2019