Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính của Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và 792 điểm cầu ở các địa phương.

 

 

Hình ảnh điểm cầu huyện Sông Lô

 

Tại điểm cầu huyện Sông Lô, có đồng chí Phùng Thị Kim Nga-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể của huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cùng dự hội nghị.

Trong 03 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực và ở các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể…

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị, một số bài học kinh nghiệm đã được rút ra, như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo để có kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị càng ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới đã được Hội nghị  khẳng định rõ, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm; tiếp thu những kinh nghiệm qua 03 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

 

                                                                              Nguyễn Kiều - Ngọc Yến

Ngày đăng: 21/08/2019