Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô chú trọng phát triển văn hóa - xã hội

Xác định công tác phát triển văn hóa- xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, do vậy, ngay từ đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sông Lô đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển văn hóa- xã hội của UBND huyện.

 

 

Điệu múa xuống đồng tại Lễ hội Xuống Đồng xã Quamg Yên

 

Đối với công tác Giáo dục- Đào tạo, trong 6 tháng đầu năm huyện Sông Lô tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 49/52 trường chuẩn quốc gia, đạt 94,23%, trong đó có 07 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (bậc mầm non có 04 trường, bậc tiểu học có 03 trường). Phấn đấu trong năm 2019 ngành Giáo dục huyện được công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục duy trì ổn định 100% trẻ mầm non đến trường được ăn bán trú, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,9 % so với năm học trước. Kết thúc năm học 2018- 2019, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới đạt 100%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 98,55%.

Ngành giáo dục huyện Sông Lô tổ chức và tham dự đầy đủ các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đối với bậc THCS và giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia ở bậc tiểu học.  Kết quả đối với bậc tiểu học cấp Quốc gia đạt 16 giải (04 Huy chương bạc, 02 Huy chương đồng, 10 giải khuyến khích); bậc THCS đạt 186 giải cấp tỉnh (có 06 giải nhất, 27 giải nhì, 79 giải ba, 74 giải khuyến khích) tăng 19 giải so với năm học trước (trong đó, kỳ thi học sinh giỏi các môn KHTN và KHXH lớp 8 toàn huyện có 108/155 học sinh dự thi đạt giải và xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng giải); tham dự các kỳ thi cấp quốc gia và khu vực đạt 31 huy chương (04 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 16 huy chương đồng).

Trong công tác Y tế, Dân số và KHHGĐ, huyện Sông Lô đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình chuẩn Quốc gia về y tế xã, đến nay toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,2%, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 2 tuyến, trong 6 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho hơn 44.600 lượt bệnh nhân; trong đó tuyến huyện hơn 25.000 lượt, tuyến xã hơn 18.800 lượt. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trên 3.900 lượt đạt 49,3% kế hoạch năm. Tổ chức tiêm chủng đầy đủ, an toàn cho 906 trẻ dưới 01 tuổi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn 9,5%, giảm 0,2 % so cùng kỳ; thể thấp còi còn 11,7%, giảm 01 % so cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành Y tế tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, trong 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 181/353 cơ sở, trong đó có 87,8% cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với công tác văn hoá, thông tin, thể thao: Phòng Văn hóa- Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các chủ đề trọng tâm như chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019; Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; truyền tải đầy đủ, kịp thời các sự kiện văn hóa- kinh tế- chính trị- an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

 

 

Lễ hội bơi Chải xã Tứ Yên

 

Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã có Lễ hội đầu xuân như: Lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu), Lễ hội Rước cây bông, Kéo Song (xã Đồng Thịnh), Lễ hội Xuống đồng (xã Quang Yên), Lễ hội bơi Chải (xã Tứ Yên).., các Lễ hội được tổ chức theo đúng nghi thức và đúng quy định. Công tác quản lý các di tích được tăng cường, hiện nay các di tích cơ bản đáp ứng được nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, trong đó tập trung phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch để thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch về quản lý và hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư”, cac phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua xây dựng NTM.

Trung tâm Văn hóa,Thông tin,Thể thao huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều  hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, tuyên truyền các sự kiện diễn ra của huyện và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước; Cổng thông tin điện tử huyện và Đài truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật các tin bài, phóng sự tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội  của địa phương.

Công tác Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch giải quyết việc làm, kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác lao động việc làm; trong đó chú trọng công tác xuất khẩu lao động; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 1.333 lao động mới (trong đó có 118 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại nước ngoài), đạt 103,2 % so với cùng kỳ và đạt 65,0% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,74% và tỷ lệ có việc làm thường xuyên đạt 96,6%. Huyện chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công. Tổ chức tốt việc thăm hỏi,  tặng quà và chi trả chế độ trợ cấp, các chế độ theo quy định cho các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảm nghèo, nhất là đối với các hộ nghèo điều kiện khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 2,84%, (giảm 1,55% cùng kỳ).

Bên cạnh đó, huyện Sông Lô thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đồng thời làm tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng chính quyền từ huyện đến xã.

Huyện Sông Lô xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương là tạo bước chuyển biến về chất lượng trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục- đào tạo, nâng cao dân trí; thực hiện xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội. Để thực hiện được nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa- xã hội của trung ương, của tỉnh và các cấp địa phương ban hành.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 15/07/2019