An ninh quốc phòng

Sông Lô nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

           Những năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Sông Lô đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc có điều kiện thi hành án các vụ việc lớn, phức tạp; không ngừng chấn chỉnh kỷ luật thi hành án, kỷ cương công vụ... Qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác THADS, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Hoạt động thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng. Để bản án, quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, công tác THADS đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại ngày càng gia tăng; tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động THADS.

          Để công tác Thi hành án có hiệu quả, Chi cục THADS huyện Sông Lô đã thực hiện tốt sự lãnh chỉ đạo của Chi cục THADS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương. Chi cục đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Thi hành án dân sự  và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, Chi cục ch đạo cán bộ, chấp hành viên, thẩm tra viên tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại, xử lý án tồn đọng; phân công trách nhiệm cho từng chấp hành viên; chú trọng việc vận động, thuyết phục để đương sự tự nguyện thi hành án. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để giải quyết việc thi hành án; chú trọng giải quyết việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng; quan tâm giải quyết những vấn đề thi hành án có số việc và số tiền phải thi hành lớn, liên quan đến nhiều đối tượng. Thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc... 

 

          Tính từ tháng 10/2017 đến hết tháng 6/2018, Chi cục đã thụ lý 481 việc, trong đó số từ năm cũ chuyển sang 68 việc với số tiền trên 3 tỷ đồng. Kết quả xác minh, phân loại có 427 việc có điều kiện thi hành và 45 việc chưa có điều kiện thi hành. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 393 việc, đạt tỷ lệ trên 92%; đối với thi hành án về tiền, tổng số tiền thụ lý hơn 4tỷ đồng, đã giải quyết xong hơn 1tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,52%. So với chỉ tiêu được giao vượt 19,03% về việc, vượt 1,52% về tiền.

Tính đến hết tháng 9/2018, Chi cục THADS huyện Sông Lô đã kết thúc 11 tháng của năm công tác. Kết quả về việc đạt trên 94% (vượt 21,15% so với chỉ tiêu giao), về tiền đạt trên 41% (vượt gần 8% chỉ tiêu giao); về giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau giảm 24,03% (vượt gần 20%)...Chi cục ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, Quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của Pháp luật; đảm bảo chính xác, đúng Pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

          Những năm qua, đơn vị luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, đội ngũ quản lý, chức danh pháp lý. Các cán bộ, chấp hành viên thường xuyên kiểm tra, rà soát, phân loại xử lý án tồn động, xác định rõ nguyên nhân của từng vụ việc.

          Công tác tiếp dân luôn được quan tâm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cơ quan nhà nước, của tổ chức xã hội và công dân; đảm bảo hoạt động tố tụng được tuân theo đúng quy định của pháp luật. Chi cục đã xây dựng quy chế, lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; bố trí phòng làm việc để tiếp công dân, niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, bảng hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo về thi hành án, bảng hướng dẫn thủ tục yêu cầu thi hành án, bảng quy định chuẩn mực đạo đức chấp hành viên; yêu cầu của công dân được trả lời, hướng dẫn, giải quyết kịp thời, dứt điểm về hoạt động thi hành án thuộc thẩm quyền. Tính đến tháng 9/2018, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về công tác thi hành án dân sự.

Cùng với đó, công tác THADS tại địa phương đã có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ quan nội chính và các phòng, ban có liên quan trong huyện: Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức họp bàn, đôn đốc thi hành án tại cơ sở; phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức thu tiền của người phải thi hành án; phối hợp với Công an huyện tổ chức giao nhận vật chứng, tài sản đảm bảo đúng luật định; phối hợp với chính quyền , đoàn thể vận động nhân dân, người đang chấp hành án phạt tù thi hành án dân sự nộp các khoản tiền phạt, bồi thường...

Về cơ bản chính quyền cơ sở đã xác đinh được vai trò, trách nhiệm trong việc phối kết hợp với Chi cục THADS, thể hiện trong việc bố trí cán bộ, có kế hoạch nội dung làm việc cụ thể, tham mưu tích cực trong việc đôn đốc, xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết, phối hợp cùng Chi cục THADS huyện trong việc thuyết phục và kết hợp biện pháp cưỡng chế đối với những vụ án có điều kiện nhưng không chấp hành án.

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác THADS trên địa bàn huyện Sông Lô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành đúng luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự theo Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Tiếp tục tăng cường công tác Thi hành án dân sự”, thời gian tới Chi cục Thi hành án huyện Sông Lô tiếp tục bám sát chỉ đạo, tập trung lãnh đạo và đề ra những giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

                                                                                         Lệ Quyên

                                                             Trung tâm Văn hóa, TT, TT  huyện Sông Lô

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 31/10/2018